27-02-2012  De dieselprijzen zijn afgelopen week tot bijna een recordhoogte gestegen. Op 0,01 cent was het record uit 2008 benaderd. De hoge brandstofprijs dwingt bedrijven ertoe hun brandstofverbruik onder de loep te nemen.

Het Nieuwe Rijden

EVO signaleert dat bedrijven die chauffeurs opleidingen laten volgen in het kader van de nascholing, massaal kiezen voor de opleiding Het Nieuwe Rijden. Waar bedrijven voor de hoge brandstofprijzen vaak kozen voor de training Behaviour based safety, zijn de aanvragen voor de opleiding Het Nieuwe Rijden met 30 tot 40 procent gestegen.

Zeven procent

Een bedrijf kan jaarlijks alleen al zeven procent op de brandstofkosten besparen door het brandstofverbruik te verminderen door gebruik te maken van een brandstofmanagementsysteem en aanpassing van de rijstijl volgens het Het Nieuwe Rijden.

Duurzaamheidspakket

Het EVO-Duurzaamheidspakket combineert beide en is zodoende een uitstekende oplossing voor het hanteren van een actief brandstofbeleid . Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook zeer zeker voor de portemonnee.

Rijstijl

Bij het EVO-Duurzaamheidspakket krijgt de rijstijl van chauffeurs bijzondere aandacht. Een chauffeur die een energiezuinige rijstijl toepast, kan immers aanzienlijke kosten besparen. Daarnaast stelt EVO een monitoringtool ter beschikking om het brandstofverbruik periodiek te meten.

Een bedrijf kan zo drie vliegen in een klap slaan:

  • de chauffeurs leren met de rijstijltraining zuiniger rijden, wat kosten bespaart
  • zij voldoen hiermee aan de nascholingsverplichting
  • het bedrijf levert een bijdrage aan de emissiereductie van transport