13-06-2013  De Universiteiten van Delft, Rotterdam en Eindhoven, de douane en het bedrijfsleven hebben een masteropleiding douane en compliance ontwikkeld op universitair niveau.

Uitdaging

Medewerkers van bedrijven die te maken hebben met grensoverschrijdende transacties staan de komende jaren voor een forse uitdaging. Een uitdaging die eigenlijk al begonnen is, zo blijkt uit het toezicht op de afgegeven AEO-certificaten. Sommige bedrijven waaraan in de eerste fase van het AEO-programma een certificaat is verleend, hebben risico’s te laag ingeschat. De AEO-status loopt nu gevaar.

Te laag niveau

Het AEO-programma blijkt daarmee aanzienlijk zwaarder dan eerder algemeen werd aangenomen. Daardoor lopen bedrijven ook aan tegen het probleem van een te laag niveau van de functionarissen die zich met internationale supply chain bezighouden. Bij de afdichting van risico’s moeten zij tegenwoordig de ‘taal’ spreken van de accountant, de compliance-officer, de douane-jurist, de logistiek manager en de security-officer.

Masteropleiding

Op de opleidingsmarkt was voor dit hoge niveau tot dusverre geen opleiding te koop, maar in september verandert dat. De Universiteiten van Delft, Rotterdam, Eindhoven, de douane en het bedrijfsleven hebben samen een masteropleiding ontwikkeld op universitair niveau die medewerkers kan klaarstomen voor de uitdagingen die bedrijven te wachten staan.

Pre-master

EVO heeft een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het masterprogramma, onder meer door aanbevelingen te doen over de verdeling van onderwerpen en door bedrijfscases te leveren. Ook verzorgt EVO-opleidingen enkele vakken in de pre-master die studenten kunnen volgen als zij nog niet aan alle ingangseisen voldoen.

EVO beveelt de opleiding van harte aan. In de brochure (zie bijlage) staan alle details over de opleiding en contactgegevens meer informatie.