13-09-2016  De Hogeschool van Amsterdam en Rotterdam gaan onderzoek doen naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s) voor de levering van goederen in steden. Het project LEVV-Logic is gisteren van start gegaan.

Nieuwe kennis

Aan het onderzoek, dat wordt geleid door de Hogeschool van Amsterdam, doen ook logistiek dienstverleners, verladers, voertuigaanbieders, netwerkorganisaties, kennisinstellingen en gemeenten mee. Samen ontwikkelen zij nieuwe kennis over logistieke concepten en business modellen met LEVV, met een rendabele inzet van LEVV voor stadslogistiek als doel.

Efficiënter en duurzamer

De projectdeelnemers delen de ambitie om met LEVV’s een bijdrage te leveren aan regionale, nationale en Europese doelstellingen om stedelijk goederenvervoer efficiënter en schoner te organiseren. Hiermee sluit het project aan bij de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. Het project duurt 2 jaar.

Kennis voor EVO-leden

Leden van EVO kunnen tijdens en na afronding van het project kennis opdoen over de bevindingen van het onderzoek. Hiermee kunnen zij vervolgens een eigen bijdrage leveren aan een efficiënter en schoner transport.