29-10-2013  Een werkgever mag een werknemer op staande voet ontslaan als er sprake is van een dringende reden. De werknemer moet echter wel eerst kunnen reageren op het verwijt dat zijn werkgever hem maakt. Dit is een stap die werkgevers niet te lichtzinnig mogen opvatten, blijkt uit een recent arrest van het Hof ‘s-Hertogenbosch.

Voorbeelden

Het Hof oordeelde over de volgende situatie: een servicemonteur werd door zijn werkgever geconfronteerd met het feit dat zijn productiviteit aanzienlijk lager lag dan die van zijn collega’s. De werkgever onderbouwde dit met een aantal voorbeelden. De werknemer kon geen sluitende verklaringen geven voor zijn lagere werktempo, waarop de werkgever de werknemer op staande voet ontsloeg.

Ten onrechte

Het Hof oordeelde echter dat het ontslag op staande voet in dit geval ten onrechte is gegeven. De werkgever had het gesprek moeten aankondigen, zodat de werknemer zich had kunnen voorbereiden op het gesprek en tijd had om een mening te vormen over de reden van de werkgever om hem te ontslaan.