Hou het Duits vast!

Goed Duits spreken is niet alleen prettiger zaken doen, het betekent ook meer omzet.

08-10-2018  Duitsland is voor Nederland veruit de belangrijkste handelspartner. In de eerste zes maanden van 2018 hebben Duitsland en Nederland in totaal voor bijna 100 miljard euro aan waren met elkaar verhandeld. Om dit te kunnen bereiken, hebben voorafgaand ongetwijfeld veel goede gesprekken plaatsgevonden. Maar in welke taal communiceren de ondernemers met elkaar? Is Duits nog steeds belangrijk of nemen de Duitsers inmiddels genoegen met Engels? We gaan hierover in gesprek met Günter Gülker, directeur van de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK).

Hoe belangrijk vinden ondernemers de Duitse taal?

“Om succesvol zaken te doen in Duitsland blijft het voor Nederlandse ondernemers essentieel om de Duitse taal te beheersen. Dit blijkt onder andere uit de resultaten van een ondernemersenquête, die wij als DNHK dit voorjaar samen met evofenedex en VNO-NCW op de Duitslanddag in Utrecht presenteerden. Rond de 250 Nederlandse ondernemers zijn hiervoor ondervraagd. Uit de enquête blijkt dat 90 procent van de ondervraagden de beheersing van de Duitse taal als een noodzaak ziet om succesvol te kunnen exporteren naar Duitsland. Dat is een kleine stijging ten opzichte van 2012, toen was het 86 procent.”

Waarom is Duits dan zo belangrijk?

“Heel eenvoudig: Duitsland is ons grootste buurland en de belangrijkste handelspartner. Wat mensen nog wel eens vergeten, is dat het met rond de 120 miljoen moedertaalsprekers de grootste taal in de Europese Unie is. Vorig jaar steeg de export van Nederlandse producten naar Duitsland met zo’n negen procent naar 91 miljard euro. De waarde van de totale handel in beide richtingen liet het afgelopen jaar eveneens een groei van negen procent zien en kwam daarmee uit op 177 miljard euro. Houdt dat getal nog even vast, want ook voor de eerste helft van 2018 is negen procent groei in de bilaterale handel te zien. Een zeer positieve ontwikkeling. Er liggen dus veel kansen voor Nederlandse ondernemers in Duitsland en het spreken van de Duitse taal helpt daar absoluut bij.”

Populairste Duitse vestigingssteden bij Nederlandse bedrijven

Spreken Nederlandse ondernemers voldoende Duits?

“Ondanks het belang dat het communiceren in het Duits met hun zakenrelaties volgens Nederlandse ondernemers heeft, schat meer dan de helft van de ondervraagden de Duitse taalvaardigheid van medewerkers en collega’s als onvoldoende in. Slechts een op de vijf denkt dat de Duitse taalkennis van goed niveau is. Een zorgelijke ontwikkeling, want zes jaar geleden schatte nog bijna dubbel zoveel van de ondervraagden de taalkennis als voldoende in.”

Wordt Engels inmiddels niet ook geaccepteerd?

“Door de steeds verdere internationalisering van goederenstromen wordt uiteraard ook in Duitsland steeds vaker Engels gesproken, zeker in startups. Maar vooral als het gaat om het zakendoen met het mkb horen wij vaak dat daar Duits nog steeds het beste werkt. Ook in ons onderzoek onder Nederlandse ondernemers zie je terug dat het Engels volgens hen door veel Duitse ondernemers steeds verder wordt geaccepteerd. Toch vindt 81 procent dat Engels als enige communicatietaal niet voldoende is om in Duitsland succesvol zaken te doen. Het blijft voor Nederlandse ondernemers een echt unique selling point als ze met Duitse zakenpartners Duits kunnen praten. Het laat een meer diepgaande manier van communicatie met elkaar toe die bevorderlijk is voor de zakenrelatie.”

Hoe goed is ons Duits?

“Wij zien zelf een ontwikkeling dat de taalvaardigheid van managers en medewerkers niet beter maar eerder slechter wordt. Werkgevers hebben op dit moment vaak problemen om vacatures met talenkennis Duits te vervullen. Het grootste gedeelte van de ondervraagden (86,8 procent) is er van overtuigd dat ze meer omzet zouden kunnen behalen wanneer medewerkers de Duitse taal nog beter zouden beheersen, zelfs tien tot vijftien procent meer.”

Dat begint op school. Wat is het imago van de Duitse taal onder Nederlandse jongeren?

“Er is gelukkig een lichte stijging in het aantal scholieren dat het examen Duits doet, maar het imago heeft wel een oppoetsbeurt nodig. Wij horen steeds vaker van bedrijven dat jonge werknemers het Duits niet goed beheersen. We zouden graag zien dat naast het Engels nog een andere moderne buurtaal verplicht wordt.”

Duitse taal - aantal examens scholieren

Dat klinkt allemaal niet eenvoudig.

“Het is inderdaad een uitdaging. Er zal veel moeten gebeuren, ook vanuit de politiek, maar het is haalbaar. DNHK ondersteunt bedrijven bijvoorbeeld door het geven van taaltrainingen en het organiseren van de Duitslanddag en de ‘Dag van de Duitse taal’. Scholing van de Duitse taal is een van de speerpunten binnen onze seminars. Voor grote veranderingen en een echte beweging hebben wij de steun van het Nederlandse bedrijfsleven nodig. Daar moet het uiteindelijk gebeuren.”

Zijn jullie ook actief op scholen?

“Ja, als DNHK werken we samen met de Duitse Ambassade, het Duitsland Instituut Amsterdam, het Goethe-Institut Niederlande en Nuffic. Deze samenwerking komt tot uiting in het gezamenlijke initiatief MACH MIT. Dit is een actiegroep die zich sterk maakt voor de Duitse taal in Nederland. Webrengen de Duitse taal op verschillende manieren onder de aandacht. Zo bezoeken we per jaar honderd scholen en verbeteren daarmee het imago van de Duitse taal bij Nederlandse scholieren, zodat ze blijven kiezen voor Duits op school en in de vervolgopleiding. Als Duits-Nederlandse Handelskamer zien we heel goed hoe ontzettend belangrijk Duits voor Nederlandse ondernemers en daarmee voor de Nederlandse economie is. Desondanks zien wij een dalende lijn in de kennis hiervan en zullen er dan ook alles aan doen om het leren van de Duitse taal van alle kanten aan te moedigen.”

Dit artikel is eerder verschenen in de oktober editie van globe magazine en geschreven door gastauteur Hendrike Oosterhof.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder