“Houd rekening met binnenvaart bij bouw oeververbinding Feyenoord City”

Overheden moeten werkzaamheden goed op elkaar afstemmen om regio bereikbaar te houden voor alle modaliteiten.

18-02-2020  Houd met het bouwen van een oeververbinding tussen Rotterdam-Kralingen en het geplande Feyenoord City op Rotterdam-Zuid oog voor de binnenvaart. Die oproep doet evofenedex in reactie op de onlangs gepubliceerde notities van het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) project Oeververbindingen Regio Rotterdam.

Daarnaast vragen wij aan de betrokken overheden om de onderhoudsplanning van verschillende werkzaamheden aan wegen tijdens dit project goed met elkaar af te stemmen. Tot slot vinden wij dat handels- en productiebedrijven verleid moeten worden om meer goederen via het spoor of de binnenvaart te vervoeren om de doorstroming op de Algerabrug en de Van Brienenoordbrug voor, tijdens en na de werkzaamheden te verbeteren.   

Oog voor binnenvaart

evofenedex vraagt de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam voldoende aandacht te houden voor de mogelijk negatieve gevolgen van een verbinding tussen de Esch en Feijenoord voor de binnenvaart. Schippers geven aan dat een brug in de bocht van de Nieuwe Maas een gevaar en een hindernis kan vormen voor de binnenvaart. Als dit leidt tot mindere beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de binnenvaart, dan is dat voor onze achterban een onwenselijk effect. Want veel van onze leden zijn voor het goed bedienen van hun klanten afhankelijk van de binnenvaart. Ook onwenselijk omdat we met z’n allen volop bezig zijn de beschikbaarheid van alle vervoerswijzen te verhogen vanuit het oogpunt van milieudoelstellingen en congestie.

Stem werkzaamheden goed af

Daarnaast vraagt evofenedex overheden rekening te houden met de uitvoering van de grote renovatie –en onderhoudsopgave die het Rijk heeft. Wij voorzien een drukke periode met ook andere werkzaamheden aan bruggen, sluizen en wegen. Zo wordt bijvoorbeeld de Heinenoordtunnel gerenoveerd van 2023 tot 2024, wordt het nieuwe deel van de A16 in 2024 geopend en zijn er op de A4 ook werkzaamheden in dezelfde periode. Daarom mogen onderhoudsplanningen niet (te veel) overlappen. De bouw van de verbinding en de aanpak van de Algeracorridor moet tussen 2023 en 2026 plaats vinden.

Achtergrond project

In juli 2019 kozen de bestuurders van gemeenten uit de regio Rotterdam, provincie Zuid-Holland en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat voor een verbinding tussen Feijenoord en de Esch in Rotterdam. Ook kwam er mede dankzij onze lobby een maatregelenpakket van 90 miljoen euro om het verkeer in de omgeving van de Algerabrug, nabij Krimpen aan den IJssel beter te laten doorstromen.

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de projectpagina over de Oeververbindingen.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder