06-10-2014  Op 11 november starten de Hogeschool Rotterdam, EVO, TLN en KvK gezamenlijk een initiatief om een HR-netwerk te vormen voor de logistiek.

Behoeften

In een eerste netwerkbijeenkomst worden ‘behoeftepeilingen’ op de diverse opleidingsniveaus gedaan, ervaringen uitgewisseld over het gevoerde HR-beleid en eventuele aansluiting of gebrek daaraan. De partners bouwen graag een netwerk rond dit thema om gezamenlijk de logistiek op personeelsvlak verder te brengen.

Meer informatie over het programma (PDF)

U kunt zich tot uiterlijk 4 november 2014 opgeven door een e-mail te sturen naar: logistieksessie@hr.nl.