05-07 2013  Huiseigenaren die elektriciteit terugleveren aan het net zijn btw-ondernemer. Dit heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie onlangs beslist. Hierdoor is de btw die zij hebben betaald bij de aanschaf en onderhoud van zonnepanelen aftrekbaar, maar moeten zij ook btw in rekening brengen bij de teruglevering van de energie.

Zonnepanelen

Het Hof deed de uitspraak in de zaak Finanzamt Feistadt Rohrbach Urfahr. In deze zaak gaat het om een woningeigenaar die met (gesubsidieerde) zonnepanelen elektriciteit produceert, maar niet kan opslaan. De woningeigenaar heeft een contract met een energieleverancier op basis waarvan hij elektriciteit verkoopt aan die leverancier, die tevens elektriciteit aan de woningeigenaar levert.

Economische activiteit

De Oostenrijkse belastingdienst was van mening dat de levering van de energie door de woningeigenaar aan de energieleverancier belast was met btw, maar weigerde aan de woningeigenaar de teruggaaf van de btw op de aanschaf- en installatiekosten van de zonnepanelen. De Oostenrijkse Rechtbank stelde daarop de vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie of de exploitatie van de zonnepanelen door de woningeigenaar een economische activiteit is.

Niet eenmalig

Het Hof heeft geoordeeld dat hiervan sprake is (en dus btw-ondernemerschap), omdat de productie en levering van elektriciteit aan de energieleveranciers niet eenmalig, maar voor lange(re) tijd plaatsvindt. De levering van elektriciteit en de afname van elektriciteit door de woningeigenaar is niet relevant. Bovendien berekent de woningeigenaar over alle leveringen aan de energieleverancier btw, waardoor het volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie duidelijk is dat hij bij de exploitatie van de zonnepanelen niet als particulier, maar als btw-ondernemer handelt. Dit brengt met zich mee dat de woningeigenaar recht heeft op aftrek van voorbelasting.

Huiseigenaar moet btw berekenen

De uitspraak van het EU-Hof van Justitie is van groot belang voor huiseigenaren die beschikken over zonnepanelen. Zij worden door deze uitspraak namelijk in de btw-heffing betrokken en zullen voortaan btw in rekening moeten brengen over de elektriciteit die zij leveren. Als zij minder dan 1883 euro btw per kalenderjaar verschuldigd zijn, kunnen zij gebruikmaken van de zogeheten kleine-ondernemersregeling. Hierdoor wordt de door hen verschuldigde btw verminderd of hoeven zij per saldo helemaal geen btw te voldoen.

Bovendien hebben zij recht op aftrek van de voorbelasting die hen voor de aanschaf en het onderhoud van) de zonnepanelen in rekening wordt gebracht.

Btw-specialisten

EVO-leden kunnen gratis toegang krijgen tot Btw-Plaza, een samenwerking van EVO met Van Driel Fruijtier btw-specialisten.