03-02-2015  Vanaf 1 juni 2015 kunnen chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 geen gebruik meer maken van een vrijstelling voor de nascholingsverplichting van 35 uur. De Europese Commissie heeft Nederland verzocht deze vrijstelling vanaf 1 juni 2015 te laten vervallen. Voor bedrijven met veel chauffeurs in dienst is dat echter een hele puzzel: welke chauffeur krijgt nog wél vrijstelling, welke niet?

EVO-service

Bij EVO’s ledenservice komen veel vragen binnen over dit onderwerp, reden waarom er een speciale service in het leven is  geroepen. Stuur een lijst met de namen van uw chauffeurs, geboortedatum, verloopdatum van het rijbewijs en de datum waarop het rijbewijs voor het laatst is verlengd naar ledenservice@evo.nl. Dan volgt per chauffeur een advies op maat. Neem voor overige vragen contact op met EVO-Ledenservice of download het informatiedocument ‘veelgestelde vragen’.