Schade bij CIF en CIP lang niet altijd gedekt.

Leestijd: 5 minuten

22-06-2020  De kans dat er bij import of export tijdens het vervoer iets mis gaat, is altijd aanwezig. Immers, verschillende vervoersmiddelen, grote afstanden en verschillende bedrijven zijn bij het transport betrokken. Zo kan soms pas aan het einde van het transport duidelijk zijn dat er schade is opgetreden. Wie is er dan aansprakelijk? De verkoper, de vervoerder of toch de koper?

ICC Incoterms® 2020

Bij internationale transacties geven ICC Incoterms® 2020 (leveringsvoorwaarden) aan voor wiens risico en rekening de goederen worden vervoerd.

Van de elf ICC Incoterms®-condities 2020 die er zijn, geldt slechts bij twee condities een verplichting tot verzekeren: bij de Incoterms®-conditie CIF (Cost, Insurance and Freight) en de Incoterms®-conditie CIP (Carriage and Insurance Paid). De verkoper verzekert dan het belang van de koper. Dus de verkoper sluit de verzekering, maar na levering is de koper de verzekerde die aanspraak maakt op uitkering bij een gedekt evenement.

Geen vergoeding

Nu klinkt dat alsof eventuele schade hiermee gedekt is voor de koper, maar toch is dat niet het geval. Bij CIF gaat de verplichting van de verkoper niet verder dan het sluiten van een ladingverzekering conform Institute Cargo Clauses C. Dat is een beperkte dekking die slechts een aantal met name genoemde calamiteiten verzekert, zoals het zinken van een schip, of brandschade tijdens het vervoer.

Bij CIP dient de verkoper volgens de Incoterms® 2020 een all-risk verzekering af te sluiten (verzekering Institute Cargo Clauses A). Deze dekt alle van buitenkomende onheilen. Toch betekent dit niet automatisch dat alle risico’s gedekt zijn. Zo zijn bijvoorbeeld vertragingsschade, ondeugdelijke verpakking, eigen gebrek van een product niet standaard meeverzekerd onder een all-risk verzekering.

Altijd risico

Bij de ICC Incoterms® 2020 DPU, DAP en DDP draagt de verkoper het transportrisico totdat hij geleverd heeft in het land van bestemming. Als het misgaat, is de schade aan de goederen voor rekening van de verkoper. Die is tegenover zijn koper nog steeds verplicht om de juiste goederen vrij van schade op het afgesproken tijdstip aan zijn koper te leveren.

Verkoper of koper kunnen proberen de schade aan de goederen te verhalen op de vervoerder, maar de vervoerder is vaak niet of slechts beperkt aansprakelijk. De zeevervoerder is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor schade als gevolg van brand, ook al is het ontstaan van die brand het gevolg van de schuld of nalatigheid van de bemanning.

Beperkte aansprakelijkheid vervoerder

Bovendien moet de eisende partij in de meeste gevallen eerst bewijzen dat de goederen vrij van schade door de vervoerder in ontvangst zijn genomen. Als de vervoerder aansprakelijk is, dan is zijn aansprakelijkheid beperkt tot een maximumbedrag per kilo. Terwijl de vervoerder dan weer kan stellen dat de schuld elders ligt. In veel gevallen heeft de vervoerder dan de mogelijkheid om alsnog onder de aansprakelijkheid uit te komen.

Risico-management

Kortom, bij gebruik van ICC Incoterms® 2020 is er wel een duidelijke verdeling van de risico’s tussen verkoper en koper, maar dat risico wordt niet altijd gedekt. De ICC Incoterms® 2020 regelen ook niet het verhaal van schade. Bovendien, ook al draagt de koper bij bijvoorbeeld FOB het risico op schade aan de lading, dan wil dat nog niet zeggen dat hij, nadat hij de beschadigde lading heeft ontvangen, ook daadwerkelijk de koopprijs gaat betalen.

In dat geval kan een seller’s interest verzekering uitkomst bieden. Deze verzekering dekt het belang van de verkoper in bovengenoemde situatie en verzekert de verkoper dus van betaling. Belangrijk om te weten, de seller’s interest-verzekering is een goederentransportverzekering en biedt geen dekking tegen de eventuele insolventie van de buitenlandse koper, zoals een kredietverzekering doet. 

Heb jij naar aanleiding van dit artikel vragen over ICC Incoterms® 2020 en verzekeringen? Stel ze aan de specialisten van de ledenservice.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder