ICC Incoterms® 2020: Wie is de shipper op de Bill of Lading bij FCA/FOB?

Een veel voorkomende ledenvraag over ICC Incoterms® 2020

24-04-2018  De ledenservice krijgt regelmatig vragen binnen over ICC Incoterms® 2020. We behandelen in dit artikel een veel voorkomende vraag over de Bill of Lading bij het gebruik van de Incoterm FCA/FOB.

Bill of Lading

“Tijdens mijn exportcursus afgelopen najaar is mij verteld dat wij bij FCA- en FOB- zendingen niet als shipper op de Bill of Lading (B/L) moeten staan. De reden hiervoor is dat wij geen partij zijn in de verscheping en hier dus ook niets mee te maken hebben. Sinds een paar weken spreken wij onze transporteurs daarop aan. Alleen krijgen wij elke keer de feedback dat dit niet juist zou zijn. Wie heeft er nou gelijk?”

Aansprakelijkheid

“Juridisch gezien is de shipper, die genoemd wordt op het transportdocument, de opdrachtgever van de vervoerder. Volgens artikel 1 lid 2 van de Algemene Vervoerscondities (AVC) en artikel 8: 20 en 1090 van het Burgerlijk Wetboek is de afzender de contractuele wederpartij van de vervoerder, dit wil zeggen de opdrachtgever van het vervoer.

In deze hoedanigheid is de shipper dus te allen tijde aansprakelijk voor kosten ten aanzien van de vervoerder. Bij een levering waarin tussen verkoper en koper de F-serie ICC Incoterms® 2020 zijn overeengekomen, is volgens ICC Incoterms® 2020 de koper de partij die de vervoersopdracht moet verstrekken aan bijvoorbeeld een rederij. In die gevallen is de koper dus de shipper, de opdrachtgever van de vervoerder en daarmee de afzender.

We gaan er hierbij van uit dat jullie in het geval van FOB/FCA geen vervoerder aanstellen, maar dit overlaten aan de kopende partij. In dat geval zijn jullie dus geen partij in het vervoer en zou dan ook niet als shipper op de B/L vermeld moeten worden. Het is de koper die bepaalt door wie en waar de goederen naar toe verscheept gaan worden.

Een belangrijke aanvulling met betrekking tot de weegverplichting van zeecontainers is dat men ook moet oppassen wie als shipper op de B/L genoemd wordt. Diegene is namelijk verantwoordelijk voor het aanleveren van de gewichten (VGM) volgens de SOLAS-regelgeving. Officieel zal bij een FOB/FCA levering de koper deze gegevens moeten aanleveren, maar vaak is het de verkoper die over de juiste informatie beschikt en daarom ook degene die dit moet mededelen voor een goede afhandeling op de haventerminal.”

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder