11-02-2013  De EU heeft met de Verenigde Staten en Japan een overeenkomst voor wederzijdse erkenning van de AEO-status. Voor het toekennen van faciliteiten aan Amerikaanse of Japanse gecertificeerde ondernemingen moet sinds 31 januari een zogeheten Eori-like-nummer worden vermeld.

Landcode

Het Eori-like-nummer is een uniek identificatienummer dat in afwijking van het normale Eori-nummer de landcode bevat van Amerika of Japan. De Eori-like nummers van deze twee landen beginnen met US respectievelijk JP.

Faciliteiten

Door gebruik te maken van dit nummer kunnen ondernemingen gebruikmaken van de AEO-gerelateerde faciliteiten, zoals een reductie van de controledruk. Het nummer moet worden vermeld in het vak Afzender (Consignor) van:

  • de summiere aangifte bij eerste binnenkomst in de EU (ENS)
  • de summiere aangifte voor tijdelijke opslag (SAL)

Alleen als het Eori-like nummer wordt vermeld in de ENS en/of SAL, worden de AEO-voordelen toegekend. De aangifte wordt afgekeurd als het vermelde nummer onjuist is of niet bestaat.