26-05-2015   De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft tijdens haar recente inspecties op het gebied van vervoer van gevaarlijke stoffen een tweetal aandachtspunten geconstateerd. Het betreft het vervoer van gevaarlijke stoffen in kleinverpakkingen en het verbod op het openen van colli door bestuurders/bijrijders.

Overgangstermijn loopt af

De overgangstermijn voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in kleinverpakkingen, de zogenaamde ‘limited quantities’ (LQ) loopt per 30 juni 2015 af. Na 30 juni moet het vervoer van gevaarlijke stoffen voldoen aan het ADR 2015. Dat houdt in dat alleen het nieuwe LQ-etiket is toegestaan en dat iedereen die handelingen verricht met LQ opgeleid moet zijn. Bij vloeistoffen in LQ moeten richtinggevende pijlen op de verpakking zijn geplaatst.'

Openen van colli

Ook bleek dat colli met gevaarlijke goederen door bestuurders/bijrijders worden geopend. In het ADR staat nadrukkelijk dat dit niet aan bemanningsleden is toegestaan. ‘De ILT geeft aan dat dit verbod geldt voor meer handelingen dan alleen het feitelijke vervoer van de gevaarlijke stoffen. De taak van de bestuurder/bijrijder vangt aan op het moment dat vanaf de standplaats vertrokken wordt tot de terugkomst op de standplaats. Het verbod op het openen van collo houdt voor de bestuurder/bijrijder volgens de ILT dan ook niet op als het feitelijke vervoer is afgelopen. Er geldt een uitzondering voor het openen van een buitenverpakking die gevaarlijke stoffen bevat die als pesticiden worden toegepast en het openen van een IBC, waarin dieselolie, gasolie of lichte stookolie wordt vervoerd. Dit openen is uitsluitend toegestaan voor het direct afleveren van genoemde stoffen in de land- en de wegenbouw alsmede op bouwplaatsen.’