07-12-2012  Inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleren vanwege de winterse weersomstandigheden gericht op vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Als door weersomstandigheden het zicht minder is dan 50 meter of als het wegdek glad is, is vervoer met gevaarlijke stoffen over de weg verboden.

De controles vinden plaats op lokale, provinciale en rijkswegen waar deze weers- en wegomstandigheden voorkomen. Voertuigen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen worden tijdens deze weers- en wegomstandigheden van de weg gehaald. De ILT maakt proces-verbaal op voor de overtreding en het transport wordt opgehouden.