Nieuwe regels hebben gevolgen voor vervoerders met NIWO-vergunning

Leestijd: 5 minuten

03-03-2021  Vanaf 1 april 2021 worden onherroepelijke sancties die aan Europese transport- of busbedrijven in het binnen- en buitenland zijn opgelegd, geregistreerd in een nationaal elektronisch register. Deze worden ook meegenomen bij de beoordeling van de betrouwbaarheid van vervoerders en vervoersmanagers. In Nederland wordt, afhankelijk van de overtreding, een aantal strafpunten toegekend. Als een vervoerder de drempelwaarde overschrijdt, dan kan deze de communautaire vergunning (Eurovergunning) kwijtraken; ook kan een vervoersmanager ongeschikt worden verklaard. Met het puntensysteem zegt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beter in staat te zijn om notoire overtreders van de weg te halen en evenwicht in de markt te waarborgen.

Ondernemers in het goederen- en busvervoer hebben een Eurovergunning nodig om hun werk te mogen uitvoeren. Een van de voorwaarden is dat de vervoerder en de vervoersmanager van de transport- of een busonderneming betrouwbaar zijn. Dit kunnen zij aantonen met een verklaring omtrent het gedrag. Daar komt nu bij dat zij die betrouwbaarheidsstatus en daarmee hun vergunning kunnen verliezen als zij te veel (zeer) ernstige overtredingen begaan.  

Drempelwaarde

Voor transport- en busbedrijven wordt afhankelijk van hun grootte een strafpuntenmaximum vastgesteld, de drempelwaarde. Wordt deze overschreden, dan voert de ILT een nader betrouwbaarheidsonderzoek uit dat zich richt op eventueel herstel van het vertrouwen, omdat het bedrijf in de tussentijd wellicht maatregelen heeft genomen. Ondernemers krijgen een melding als voor het eerst een overtreding is geregistreerd in het ERRU (European Register of Road Transport Undertakings), maar ook als zij op de helft van de drempelwaarde zitten. Tussentijds kunnen transportondernemingen hun puntenaantal inzien bij de NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie), de organisatie die vergunningen verstrekt voor transportbedrijven. 

Nationaal register van vervoersondernemingen

Op 1 april start Nederland ook met het registreren van overtredingen door buitenlandse vervoersbedrijven in Nederland. Ook gaat Nederland vanaf die datum de overtredingen die Nederlandse bedrijven in het buitenland begaan, registreren in het nationaal elektronisch register van vervoersondernemingen (ERRU). Deze nieuwe aanpak volgt uit Europese regelgeving die als doel heeft de handhaving op goederen- en busvervoer in Europa te harmoniseren. Het gaat hierbij om overtredingen op het gebied van onder andere rij- en rusttijden, de tachograaf, arbeidstijd, gewicht (overbelading) en afmetingen, snelheidsbegrenzers, vakbekwaamheid chauffeurs, rijbewijzen, en dergelijke. In de Europese Verordening zijn deze overtredingen gecategoriseerd naar ernstig, heel ernstig en zeer ernstig.

Hulp nodig?

evofenedex helpt je met het beoordelen van de (financiële) risico’s van de manier waarop je nu goederen vervoert. Doe de online Risicoscan! Voor meer informatie over vervoerswetgeving ga je naar het kennisdossier hierover.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder