Wie met een gemanipuleerde tachograaf rijdt, loopt het risico zijn bestuurderskaart kwijt te raken

Leestijd 3 minuten

11-2-2021  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de handhaving van rij- en rusttijden in het wegvervoer aangescherpt. Reden hiervoor is dat de toezichthouder ziet dat ondernemers en chauffeurs de wet blijven overtreden en hierbij steeds naar andere manieren van fraude zoeken. Bij wegcontroles kan voortaan over een langere periode worden beboet bij constatering van ernstige overtredingen van de rij- en rusttijden. Hierdoor wordt de pakkans op overtredingen tijdens wegcontroles aanzienlijk groter. Daarnaast past dit bij een meer geharmoniseerde handhaving in EU-lidstaten. In andere Europese landen is verder terug in de tijd kijken tijdens wegcontroles namelijk al gebruikelijk. Bij manipulatie met de tachograaf kunnen nu zowel de transportonderneming als de vrachtwagenchauffeur worden beboet.

De naleving van de regels voor de rij- en rusttijden controleert de ILT aan de hand van de data die worden opgeslagen op de tachograaf. Bij een wegcontrole mag gecontroleerd worden op de 28 voorafgaande kalenderdagen aan de rit. In Nederland gebeurt dat niet en werd bij de handhaving teruggekeken tot de laatst goed genoten dagelijkse rust. In een periode van 24 uur geldt een aaneengesloten dagelijkse rust van 11 uur, die 3 keer per week verkort mag worden naar 9 uur. Daarnaast geldt een aaneengesloten wekelijkse rust van 45 uur. Vanaf 1 februari 2021 kijkt de ILT terug tot de laatst goed genoten wekelijkse rust. Tijdens bedrijfsinspecties beoordeelt de ILT de naleving van de rij- en rusttijden over een langere periode.

Inname bestuurderskaart

Een gemanipuleerde tachograaf zorgt voor een onjuiste registratie van de rij- en rusttijden op de bestuurderskaart. Als tijdens een wegcontrole manipulatie met de tachograaf wordt ontdekt, riskeren zowel het bedrijf als de bestuurder een boete (respectievelijk 10.375 en 1500 euro). Het blijkt echter dat dit niet afdoende is om tachograaffraude uit te bannen. Daarom lopen chauffeurs die in een vrachtauto met een gemanipuleerde tachograaf rijden, vanaf nu het risico hun bestuurderskaart kwijt te raken als er op heterdaad wordt geconstateerd dat er technisch wordt gemanipuleerd met de tachograaf. Inname van de bestuurderskaart betekent dat de chauffeur tijdelijk niet op een vrachtauto met een digitale tachograaf mag rijden.

Bedrijfsinspecties

Bij een bedrijfsinspectie wordt bij fraude een boete opgelegd aan de werkgever. De ervaring leert dat chauffeurs vaak niet op de hoogte zijn van deze boetes en zich deels niet verantwoordelijk voelen voor de overtredingen. Dit is veranderd per 1 februari dit jaar. Als geconstateerd wordt dat de chauffeur een duidelijke rol heeft gehad of een handeling heeft verricht waardoor het mogelijk was om te manipuleren met een bestuurderskaart of de tachograaf, riskeert ook de chauffeur een boete van 1500 euro.

De ILT verwacht dat door de aanscherping in de handhaving de bereidheid van chauffeurs mee te werken aan fraudebestrijding zal afnemen. Bovendien verwacht het ILT dat chauffeurs eerder bereid zullen zijn bij de toezichthouder melding te maken van fraude. Dat komt niet alleen de verkeersveiligheid ten goede. Het is ook goed voor een gelijk speelveld (eerlijke concurrentie) en het draagt uiteindelijk bij aan goede werkomstandigheden voor de chauffeur.

Eerlijk, veilig en gezond

Het toezicht van de ILT richt zich op eerlijk en veilig wegvervoer. De ILT handhaaft structureel op de regels voor arbeids-, rij- en rusttijden met als doel het tegengaan van concurrentievervalsing in de transportsector, het waarborgen van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van chauffeurs en daarmee de veiligheid van andere weggebruikers. De tachograaf registreert onder andere rij- en rusttijden en is daarmee hét middel om regelgeving na te leven en toezicht te houden.

Gratis ondersteuning van evofenedex

Jaarlijks helpt de ledenservice duizenden lidbedrijven met vragen rondom de rij- en rusttijden, tachograaf en aanverwante onderwerpen. Met de onderstaande gratis  diensten en producten kunnen bedrijven geheel volgens de wet- en regelgeving hun vervoer blijven verrichten. 

 1. Risicoscan wegvervoer - De online Risicoscan geeft eigen vervoerders in 5 minuten het inzicht of zij met hun huidige vervoerswijze het risico lopen een forse boete te ontvangen.  
   
 2. Tachograafboek - Alle regels voor gebruik van de tachograaf op een rij. Dit boek is gratis aan te vragen.
   
 3. Tachograafcheck - Gratis beoordeling of je in aanmerking komt voor een tachograafvrijstelling.
   
 4.  Rij en rusttijdenchecker - Onafhankelijk advies over de naleving van de rij- en rusttijden door jouw chauffeurs. evofenedex analyseert voor jou de gegevens uit de digitale tachograaf van een aantal geselecteerde chauffeurs.  Deze dienst wordt eenmaal per jaar gratis aan evofenedex-leden aangeboden.
   
 5. De ledenservice - Als lid van de vereniging kun je altijd terecht bij onze specialisten van ledenservice. 
Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder