30-05-2014  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft vandaag bekend gemaakt dat de boetes voor manipulatie van de tachograaf vanaf 31 mei fors omhoog gaan. TLN en EVO steunen dit initiatief.

Veiligheid

Volgens de organisaties brengt manipulatie van de registratie van rij- en rusttijden niet alleen de verkeersveiligheid van andere weggebruikers in gevaar, maar wordt hiermee ook de veiligheid en gezondheid van chauffeurs op het spel gezet. TLN en EVO zijn bovendien tegenstander van concurrentievervalsing binnen Europa die het gevolg is van het niet gelijk naleven van dit soort regelgeving. De noodzaak tot het aanscherpen van het sanctiebeleid voor bedrijven en chauffeurs die frauderen met de regels omtrent rij- en rusttijden overtreden, wordt dan ook door beide organisaties onderschreven.

Hoge boetes

De huidige boetes voor manipulatie worden verhoogd van 1.300 euro of 2.200 euro naar 4.400 euro. De boete voor de werknemer gaat van 550 euro naar 1500 euro. Gezien de ernst van de feiten zijn deze verhogingen op zijn plaats en is een harde aanpak gewenst, aldus TLN en EVO.

Kanttekening

De ILT maakt daarnaast melding van het feit dat het afgelopen jaar 20 procent van de bestuurders ‘knoeide’ met de registratie van de rij- en rusttijden. TLN en EVO willen hierbij wel de kanttekening plaatsen dat het hier gerichte controles betreft waarbij de inspectie zich met name richt op risicogroepen en bedrijven die in het verleden al eens negatief in beeld zijn geweest bij de inspectiedienst. Dit percentage is naar mening van TLN en EVO niet maatgevend voor de gehele sector.