14-09-2012 Moeten de regels voor het wegen van containers worden aangescherpt? Over dit vraagstuk vergadert de Dangerous Goods and Solid cargoes Committee van de Internationale Maritieme Organisatie aankomende week in Londen. EVO strijdt samen met de ESC voor een realistische en pragmatische oplossing voor het vraagstuk.

Verplichten

Het zijn met name de overheden van Nederland, Australië en Denemarken die binnen IMO aandringen op meer verplichtingen voor verladers om gewichten van beladen containers zeker te stellen door alle containers te wegen alvorens ze aan boord van het schip geplaatst worden.

Dit voorstel wordt breed gesteund door de internationale reders verenigingen WSC, BIMCO en ICS en heeft ook de steun van de International Port and Harbor Association. Met dit voorstel menen deze partijen te voorkomen dat stacks instorten, containers overboord slaan en schepen kapseizen.

Realiteit

De verladersorganisaties EVO en ESC en hun Aziatische en Afrikaanse zuster organisaties vinden juist dat het voorstel voorbijgaat aan de realiteit. Zij zetten vraagtekens bij de rol van gewichten bij overboord slaande containers, kapseizende schepen en instortende stacks.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat de gevreesde ongelukken vooral verband houden met het slecht vastzetten van containers, slecht uitgevoerde onderhoudsprocedures en het verkeerd wegzetten van containers op het schip.

Boekingsdata

Daarnaast vinden zij dat het probleem van het gemis aan actuele gegevens over het gewicht van de containers vooral komt doordat rederijen het schip beladen op basis van boekingsdata en niet aan de hand van de meest actuele data die op de bill of lading vermeld worden.

Volgens de verladersorganisaties is het dan ook zaak dat er een heldere deadline wordt afgesproken tussen reders en verladers op basis waarvan verladers flexibel kunnen blijven werken maar rederijen ook met de juiste gewichten de containers op hun schepen kunnen laden.