IMO onderzoekt mogelijkheden verplicht wegen van containers25-05-2011  De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) gaat onderzoeken of het verplicht kan worden gesteld dat zeecontainers worden gewogen voordat ze aan boord van zeeschepen gaan. Te zware containers zouden een veiligheidsrisico opleveren.

Het voornemen van het IMO om mogelijk de regelgeving voor gewichtscontrole door de verlader aan te scherpen, roept bij EVO vragen op. De oorzaak van het overboord slaan van containers kan vele oorzaken hebben en ligt niet per definitie aan het te zwaar beladen van de container.

EVO wil dan ook dat die oorzaken helder in beeld worden gebracht voordat er maatregelen worden genomen die hun doel voorbij kunnen schieten. EVO onderschrijft het belang van het waarborgen van veilig vervoer van containers en zal met het ministerie van Infrastructuur en Milieu meedenken over goede oplossingen voor het verlies van goederen in de zeescheepvaart.