13-04-2016  Over de vraag of private bewakers op koopvaardijschepen gelegaliseerd moeten worden, is er een impasse ontstaan. Betrokken partijen wachten op een duidelijk besluit, zo bleek vandaag in een hoorzitting in Den Haag.

De maritieme sector en defensiepersoneel in Nederland verzamelde zich in de Tweede Kamer om te spreken over de impasse in de beveiliging van zeeschepen tegen piraterij. In de hoorzitting bleek dat de betrokken partijen eigenlijk allemaal wachten op een duidelijk politiek besluit. Het gaat er om of te kiezen voor de legalisering van private bewakers of toestaan dat mariniers onder flexibelere voorwaarden die taak uit kunnen gaan voeren. Linksom of rechtsom, ook EVO vindt het van belang dat mensen en goederen bij vervoer door risicovolle zeeën, legaal geborgd moet zijn.

Impasse

De politiek impasse duurt al een aantal jaar. In de kern ligt het probleem bij de coalitiepartijen PvdA en VVD. De VVD-Tweede Kamerfractie wil private bewakers op koopvaardijschepen legaliseren maar de PvdA-Tweede Kamerfractie wil dat het geweldsmonopolie bij de staat blijft. Het kabinet koerst op de lijn van de VVD-fractie terwijl er een meerderheid in de Tweede Kamer nog steeds achter de lijn van de PvdA fractie staat. En zo houdt Den Haag zichzelf, verladers en zeevarenden in de houdgreep.

Oplossing

Volgens EVO is het helder dat de oplossingsrichting gezocht moet worden in eerst definitief bepalen of de rek er bij defensie zelf echt uit is. Op de vraag waarom VPD’s (Vessel Protection Detachement) niet in kleinere aantallen en sneller op schepen in gezet kunnen - zoals private bewakers dat wel kunnen -, is volgens EVO nog steeds geen eenduidig antwoord gekomen. Ook de kostprijs van de inzet van private bewakers ligt aanzienlijk lager dan de inzet van VPD’s. Militaire vakbonden pleitten daarom voor publieke financiering van de inzet van VPD’s. Pas als de Kamer zelf op deze vragen een definitief antwoord afdwingt, kan bezien worden wat kansrijke vervolg stappen zijn.

Wat EVO betreft moet de kogel zo snel mogelijk door de kerk zodat mensen en goederen op schepen met Nederlandse vlag verzekerd zijn van een behouden vaart.