Impasse WTO akkoord Trade Facilitation beëindigd

17-11-2014  De Verenigde Staten en India hebben een akkoord bereikt dat een doorbraak moet forceren in de impasse waar het zogeheten Trade Facilitation-akkoord van de Wereld Handels Organisatie (WTO) zich in bevond. 

Eisen

In december 2013 sloten alle aangesloten WTO-leden een akkoord op handelsfacilitatie. Daarin is afgesproken dat grensprocedures wereldwijd worden vereenvoudigd. Deze zomer ontstond een impasse doordat India weigerde het akkoord te ratificeren. Het land had eisen op het gebied van voedselzekerheid die niet werden ingewilligd. 

Oplossing

De VS en India hebben hier nu een oplossing voor gevonden, mede door van een gesprek tussen president Obama en premier Modi in september. De details van de oplossing zijn niet prijsgegeven. Wel is duidelijk geworden dat de weg voor ratificering van het Trade Facilitation-akkoord nu weer open staat. De WTO gaat nu verder met de procedures om het akkoord door alle aangesloten landen te laten ratificeren.