Implementatie DMS4 wordt uitgesteld

Het uitstel van de implementatie van DMS4 zorgt ervoor dat de kosten voor de softwareontwikkelaar en bedrijven gedrukt worden.

2-5-2019  De implementatie van de vervanger van de Geautomatiseerde Periodieke Aangifte DMS4 (AGS4) wordt uitgesteld. De nieuwe datum waarop alle bedrijven gebruik moeten maken van de nieuwe systematiek en alle oude GPA-vergunningen uitgefaseerd moeten zijn is 1 juli 2021. Wij steunen en onderstrepen de keuze van de Douane om de implementatie van DMS4 uit te stellen met een jaar. Samen met andere organisaties als VNO-NCW, MKB-Nederland, TLN en Fenex hebben wij gepleit voor een langere termijn van implementatie. Door de verlenging van de termijn, waarvoor verschillende organisaties hebben gepleit, hebben softwareontwikkelaars meer tijd voor de ontwikkeling van de applicatie voor AGS4. Dit leidt hopelijk tot positieve effecten op de kwaliteit en kosten van de implementatie van AGS4 voor het bedrijfsleven.

Om handen en voeten te geven aan de veranderingen moet de nieuwe dataset nog worden gepubliceerd. Hiervoor is Europese besluitvorming vereist. Dit gebeurt naar verwachting in mei 2019. Softwareontwikkelaars kunnen op basis hiervan een applicatie bouwen. In de komende maanden start de Douane een voorlichtingscampagne waarbij de bedrijven die nu gebruik maken van de GPA worden bezocht. Doel is met behulp van de bedrijfsbezoeken, van mei tot oktober 2019, bedrijven de mogelijkheid krijgen een gefundeerde keuze te maken uit de mogelijkheden. Op 6 juni 2019 wordt eveneens een webinar door de Douane georganiseerd. Gedetailleerde informatie hierover wordt in de komende weken bekend.


Welke keuze bedrijven maken is sterk afhankelijk van de (douane-)logistiek binnen het bedrijf. Een bedrijf dat niet veel gebruik (meer) maakt van de GPA wordt geadviseerd om voor de normale aangiftesystematiek te kiezen. Zo kan bij de klassieke aangifte een voorafaangifte worden gedaan en biedt deze aangifte meer mogelijkheden voor de douane om de controledruk te reduceren. In het voorlichtingsmateriaal dat binnenkort wordt verzonden staan meer details opgenomen. Veel leden gebruiken voor hun douaneaangiften de Geautomatiseerde Periodieke Aangifte (GPA). Dit systeem werd in de jaren 90 van de vorige eeuw door de douane ontwikkeld en was toen erg modern. Momenteel is de automatisering technisch sterk verouderd en voldoet het ook niet meer aan de huidige Europese douanewetgeving.


De nieuwe wetgeving vereist dat de Douane in de gelegenheid moet worden gesteld een controle in te stellen op het moment dat een aangifte wordt gedaan. Momenteel is een dergelijke melding aan de Douane niet vereist. In de toekomst moet er bij de gebruikmaking van een vereenvoudigde aangifte een volledige aangifte worden gedaan. Vanuit Brussel is aan de Nederlandse Douane gevraagd haast te maken met de transitie. Ook het systeem genaamd Venue waarvan de koeriers gebruikmaken, moet worden aangepast. Deze aanpassing volgt een ander tijdpad dan de implementatie van de DMS4. Daarnaast werkt de Douane aan aanpassingen van methoden om goederen onder de douaneregelingen douane-entrepot en actieve veredeling te brengen met behulp van inschrijving in de administratie.

Leden van evofenedex kunnen via de ledenservice meer informatie krijgen over de veranderingen. Neem dan contact op via 079 - 34 67 346 of mail naar ledenservice@evofenedex.nl.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder