19-07-2016  Implementatiefase 3 van de invoering van het nieuwe douanesysteem AGS Uitvoer kan pas na de zomer van start gaan. Er moeten nog enkele aanpassingen worden gedaan aan het systeem.

De eerste ervaringen met AGS Uitvoer zijn positief. Toch zijn er nog enkele kleine zaken naar voren gekomen, die het noodzakelijk maken om nog enkele kleine aanpassingen te doen. De aan te passen punten zijn ingebracht door dertig aangevers, die op AGS Uitvoer werden aangesloten in fase 2 van de implementatie.

Succesvol

Terwijl AGS Uitvoer verbeterd wordt, loopt fase 2 in de tussentijd gewoon door en worden er steeds meer aangiften succesvol verwerkt in AGS Uitvoer. De douane bekijkt eind augustus samen met EVO/Fenedex, Fenex en de softwareleveranciers of en wanneer fase 3 kan starten.

Uiterlijk drie weken voor de start van fase 3 ontvangen de betreffende bedrijven een e-mail van de douane. In die e-mail staat exacte informatie over de weken waarin bedrijven op AGS-Uitvoer moet aansluiten. Binnen die weken hebben bedrijven, in afstemming met de softwareleverancier, zelf de mogelijkheid zelf het moment van aansluiting op AGS te kiezen.

Beschikbaar

Op het moment dat bedrijven kunnen aansluiten op AGS is het oude aangiftesysteem, Douane Sagitta Uitvoer (DSU), nog maximaal twee weken beschikbaar.

Meer informatie over de implementatiestrategie