29-04-2016  De Europese Commissie heeft onlangs het implementatieprogramma van het nieuwe Douane Wetboek van de Unie (DWU) gepubliceerd. Dit programma vervangt een eerdere versie.

Het DWU treedt in werking op 1 mei 2016, maar wordt in fases geïmplementeerd. De belangrijkste reden daarvoor is de beschikbaarheid van onderliggende IT-systemen bij de overheid. Een deel van deze systemen wordt Europees ontwikkeld, een deel nationaal en een deel is een combinatie van beiden.

De gedetailleerde nationale planning zal op een later moment worden gecommuniceerd. Zoals het er nu voorstaat dient de implementatie van het DWU op 30 december 2020 te zijn afgerond.