09-10-2014  Bedrijven in Nederland die grondstoffen en/of halffabricaten importeren die niet verkrijgbaar zijn binnen de EU, kunnen door het aanvragen van een tariefschorsing tienduizenden euro's besparen aan invoerrechten.

Lijst

Twee keer per jaar stelt de Europese Commissie een lijst op met aanvragen en amendementen voor tariefschorsingen en quota. Deze lijst wordt besproken in Brussel. Als er geen bezwaren zijn tegen de aangevraagde schorsingen en quota, zullen de producten met ingang van 1 juli 2015 vrij van invoerrechten de EU binnen kunnen komen. De lijst met aanvragen en amendementen voor tariefschorsingen en quota staat op de website van het ministerie van Economische Zaken.

Bezwaar

De komst van een tariefschorsing zou in het nadeel kunnen werken voor bedrijven die één van de producten op de lijst produceren (binnen de EU) of een soortgelijk product. Deze bedrijven kunnen daarom bij het ministerie van Economische Zaken een bezwaar aantekenen tegen de desbetreffende aanvraag.

Deadlines

Dit bezwaar moet liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 december zijn ingediend bij het ministerie. Bedrijven die bezwaar hebben tegen een bestaande tariefschorsing of –quotum, moeten dit uiterlijk 1 november kenbaar maken.

Compromis

Na een ingediend bezwaar zal de aanvrager van de schorsing contact moeten opnemen met het bedrijf dat een bezwaar heeft ingediend om te kijken of het mogelijk is een compromis te sluiten. Wanneer het bezwaar blijft bestaan en gegrond is, wordt er geen tariefschorsing of quota op het desbetreffende product ingesteld.

Steunen

Mocht een bedrijf een van de aanvragen op de lijst juist willen steunen, dan verzoekt het ministerie dit te melden vóór 1 december.

Stand van zaken

De laatste stand van zaken rond de aanvragen voor ronde 7/2015 kunt u vinden op de website van de Europese Commissie.

Meer informatie

Meer informatie over de mogelijkheden om een tariefschorsing aan te vragen (eerstvolgende deadline: 1 februari 2015) staat op de website van de Rijksoverheid.

EVO Logistiek

In EVO Logistiek nummer 5, die net is verschenen, staat ook meer informatie over de mogelijkheden van tariefschorsingen in het artikel ‘Importeren zonder invoerrechten - Niet zo lastig als het lijkt’.