Overzicht over de hele keten

Leestijd 6 minuten

15-09-2020  Door het bundelen van data van diverse partijen krijgen verladers die goederen via de haven van Rotterdam importeren beter inzicht in de keten. Een pilotproject van het Havenbedrijf Rotterdam is inmiddels een volwaardig draaiende applicatie met de naam Cargo Tracker. De komende maanden werkt Portbase de applicatie verder uit, samen met de markt. Naar verwachting kunnen bedrijven eind van dit jaar via Portbase alle importbewegingen real-time volgen en krijgen zij automatisch een melding bij vertraging.

Niet meer bellen met de rederij of mailen met de terminal om te vragen waar een container blijft, maar inloggen op een portal en direct zien waar de lading is. Deze service, met de naam Cargo Tracker, is voor iedereen beschikbaar. Rotterdam wil zichzelf onder meer met deze service op de kaart zetten als smart port.

Cargo Tracker is de opvolger van Boxinsider, een app die in 2019 is ontwikkeld door het Havenbedrijf Rotterdam. “Onze strategie is om de slimste haven van de wereld te worden”, legt Matthijs van Doorn, director Logistics, uit. “Daarmee kunnen we onze concurrentiepositie verbeteren. In digitalisering liggen kansen. Vanuit dat oogpunt zijn we met een aantal experimenten begonnen in ons eigen ontwikkellab, waarbij we samen met de markt op zoek gaan naar oplossingen. Eén daarvan was inzicht krijgen in de keten: supply chain visibility. In eerste instantie zijn we gestart met het idee om dat groots en breed op te zetten, maar dat bleek op korte termijn niet haalbaar. Daarom hebben we het wat kleiner gemaakt door ons te richten op een aantal partijen in de keten. We gingen aan de slag om informatie van verschillende partijen bij elkaar te krijgen, zodat verladers beter zouden weten waar ze aan toe zijn.”

Transparantie in de keten van zeecontainers

Dat mondde uit in Boxinsider. “Reders, terminals en verladers vonden het interessant om mee te doen”, aldus Van Doorn. “De tool vulde de transparantievraag voor de keten in en zorgde voor standaardisatie. Door de transparantie wist iedereen in de keten precies wat er gaande was, en de standaardisatie zorgde ervoor dat data goed en betrouwbaar konden worden uitgewisseld. Toen dit eenmaal stond, wilden we het naar het volgende niveau tillen en het voor meer bedrijven beschikbaar maken voor ontwikkeling en gebruik. Dat kan via het Port Community System van Portbase.

Door de tool aan te bieden via Portbase kan het groeien, vertelt Donald Baan, voorheen werkzaam bij het Havenbedrijf waar hij onder meer meehielp met de voorloper Boxinsider en nu werkzaam als manager business development van Portbase. “Dat doen we onder die nieuwe naam Cargo Tracker. Ik denk dat het voor verladers een enorm waardevol product is. Je wilt niet de hele dag bellen en nummers invoeren op verschillende sites om te weten waar een container is. Al die informatie hebben wij nu in Cargo Tracker staan. In één oogopslag is duidelijk waar containers zijn, naast informatie over bijvoorbeeld de douaneaangifte. Het scheelt niet alleen telefoontjes en veel internetten, dankzij de data kan bijvoorbeeld de warehouseplanning worden geoptimaliseerd. Deze informatie is uiteraard alleen beschikbaar voor de partijen die daar toestemming voor hebben. Zo zorgen we er ook voor dat de data niet alleen efficiënt, maar ook veilig kunnen worden gedeeld.”

Behalve een betrouwbare voorspelling is er meer dat Cargo Tracker biedt, zegt Baan. “Wanneer er vertraging ontstaat, krijgen de bedrijven verderop in de keten meteen een melding. Dat geeft bijvoorbeeld de verlader de kans om daar actie op te ondernemen in het organiseren van het achterlandtransport.”

In de pilot is goed uitgezocht welke data wel en niet relevant zijn. “De data van reders en terminals waren al beschikbaar in het Port Community Systeem, maar die van inland terminals bijvoorbeeld niet. En ook bij deze bedrijven hangen tot nu toe dagelijks verladers aan de lijn met de vraag waar hun container blijft. Door deze tool kunnen verladers dat straks ook op het scherm zien en kunnen de inland terminals zich weer richten op de bedrijfsvoering.”

Keten import en export straks zichtbaar

De dienst is momenteel beschikbaar voor import, maar ook export komt eraan, belooft Baan. “Daarnaast werken we aan onze betrouwbaarheid op twee fronten. Dankzij alle data die we nu ter beschikking hebben, kunnen we een betrouwbaarder voorspelling doen over de aankomstdatum. Een ander belangrijk onderwerp als het gaat om betrouwbaarheid is de beschikbaarheid van de service. We hebben een helpdesk die dag en nacht bereikbaar is en doordat de dienst in de cloud staat is continue bereikbaarheid en beschikbaarheid gegarandeerd.”

Cargo Tracker is nu nog beperkt, want pas vanaf het moment dat de reder het schip en de lading in het Port Community Systeem meldt, zijn de eerste data beschikbaar. “Het zou inderdaad mooi zijn als de container net zo kan worden gevolgd als een pakketje dat de consument heeft besteld. Daarbij is het echter zo dat de verzending ervan meestal in één hand is of is geregeld via subcontractors”, legt van Doorn uit. “In het geval van een container heb je al snel te maken met acht partijen die allemaal op hun eigen manier werken. Daardoor was het zeker in het begin ontzettend lastig om alles bij elkaar te brengen. Maar als die informatie bij elkaar is gebracht, zorgt dat wel voor één waarheid en dat is voor verlader interessant. Zij krijgen een overzicht over de hele keten. Als zij nu zien dat bijvoorbeeld containers heel lang op de terminal blijven staan, kunnen zij daarover in gesprek. Zo kan de keten zichzelf verbeteren.”

Al bij de eerste pilot bleek hoe effectief zo’n inzicht in de keten is, vertelt Baan. “Een groot warenhuis deed mee aan de pilot. Zij waren in de veronderstelling dat het vier dagen duurde om de bestelling vanaf aankomst in Rotterdam naar het magazijn te krijgen. Daar hadden zij alle processen op ingericht. Tijdens de pilot bleek echter dat het niet gemiddeld vier, maar net geen acht dagen duurt voordat dat het geval is. Nu konden zij hun warehouseplanning aanpassen en in gesprek gaan met hun logistieke partners om het proces te verbeteren. Daarnaast is het nu in één oogopslag duidelijk of het bijvoorbeeld aantrekkelijk is om de container met een binnenvaartschip verder te vervoeren of dat het sturen van een vrachtauto de beste oplossing is. Ook kijkend naar duurzaamheid is de keus voor het verdere transport belangrijk.”

Rotterdam wil voorop blijven lopen

Dat Rotterdam een dergelijk product heeft, is niet alleen voor verladers in Nederland aantrekkelijk. “Wij willen graag vooroplopen, ook om onze concurrenten voor te blijven”, schetst van Doorn. “Daarbij moet je denken aan transport naar Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Als wij de ketens via Rotterdam kunnen helpen optimaliseren, en bedrijven daar met behulp van onze digitale service kunnen vertellen op welke dag hun goederen aankomen, hebben we een flinke streep voor vergeleken bij de rest van de havens, die zo’n service nog niet kunnen bieden. Dat wij dit samen met een aantal pilotdeelnemers hebben kunnen aanjagen is mooi, maar het is nu aan de markt en Portbase om het verder te verbeteren en op te schalen. Want Portbase is van iedereen en voor iedereen.”

Volgens Baan telt Portbase nu vijftienduizend gebruikers. “Die betrekken we door klantpanels bij het verder verbeteren van onze diensten. Een van de functionaliteiten die we onlangs hebben opgeleverd is een API voor Cargo Tracker. Daarmee kunnen bedrijven data in hun eigen software opnemen en hoeven ze niet meer naar onze portal te gaan.” Een andere stap is het verder verbinden van Cargo Tracker met de rest van de wereld. “Als we de systemen bijvoorbeeld in Azië kunnen koppelen, kunnen we de complete keten in beeld brengen. Wij merken dat de markt daar om vraagt. Aangezien marktpartijen eigenaar zijn van de data die via Portbase lopen, bepalen zij het tempo van dit soort ontwikkelingen. Iedereen die een innovatie-idee heeft, is welkom. Wij zorgen ervoor dat er een veilige plaats is om data te delen.”

Dit verhaal is eerder verschenen in evofenedex logisticx. Ontvang kosteloos een proefnummer van dit vakblad dat is gericht op logistiek management.

 

 

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder