ICC Incoterms® 2020 en schade bij internationale zendingen

ICC Incoterms® 2020

10-11-2015  De kans dat er bij import of export tijdens het vervoer iets mis gaat, is altijd aanwezig. Immers, verschillende vervoersmiddelen, grote afstanden en verschillende bedrijven zijn bij het transport betrokken. Zo kan soms pas aan het einde van het transport duidelijk zijn dat er schade is opgetreden. Wie is er dan aansprakelijk? De verkoper, de vervoerder, een heftruckchauffeur of toch de koper?

ICC Incoterms® 2020 

Bij internationale transacties geven ICC Incoterms® 2020 (leveringsvoorwaarden) aan voor wiens risico de goederen worden vervoerd.

Van de elf ICC Incoterms® 2020 die er zijn, is de verkoper slechts bij twee ICC Incoterms® 2020 verplicht tot verzekeren: de ICC Incoterms® 2020 CIF (Cost, Insurance and Freight) en CIP (Carriage and Insurance Paid). Hij verzekert dan het belang van de koper. Dus de verkoper sluit de verzekering, maar na levering is de koper de verzekerde, die aanspraak maakt op uitkering bij een gedekt evenement.

Geen vergoeding

‘Nu klinkt dat alsof eventuele schade hiermee gedekt is voor de koper, maar toch is dat niet het geval', zegt EVO-bedrijfsjurist Pieter Meijer. Bij CIF en CIP gaat de verplichting van de verkoper niet verder dan het sluiten van een ladingverzekering conform Institute Cargo Clauses C. Dat is een beperkte dekking die slechts een aantal met name genoemde evenementen verzekert, zoals het zinken van een schip, of brandschade tijdens het vervoer. Niet als een heftruckchauffeur een pallet omrijdt gedurende het transport. In dat opzicht bieden deze ICC Incoterms® 2020 helaas weinig financieel soelaas.'

Altijd risico 

Bij de ICC Incoterms® 2020 DAT, DAP en DDP is de kopende partij  het minst belast met het dragen van het risico van het transport. Als het misgaat, blijft de schade aan de goederen voor rekening van de verkoper. Die is tegenover zijn koper nog steeds verplicht om de juiste goederen vrij van schade op het afgesproken tijdstip aan zijn koper te leveren.

Verkoper of koper kunnen proberen de schade aan de goederen te verhalen op de vervoerder. Meijer: ‘Maar de vervoerder is vaak niet of slechts beperkt aansprakelijk. De zeevervoerder is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor schade als gevolg van brand, ook al is het ontstaan van die brand het gevolg van de schuld of nalatigheid van de bemanning.'

Bewijzen

Bovendien moet de eisende partij in de meeste gevallen eerst bewijzen dat de goederen vrij van schade door de vervoerder in ontvangst zijn genomen. 'Als de vervoerder aansprakelijk is, kan hij zich beroepen op een limiet van ongeveer 855 euro per collo, zoals een pallet of doos, of ongeveer 2,50 euro per kilo van de beschadigde lading. Terwijl de vervoerder dan weer kan stellen dat de schuld elders ligt', legt Meijer uit. 'In veel gevallen heeft de vervoerder dan de mogelijkheid om alsnog onder de aansprakelijkheid uit te komen.'

Verdeling

Kortom, bij gebruik van ICC Incoterms® 2020 is er wel een duidelijke verdeling van de risico’s tussen verkoper en koper, maar dat risico wordt niet beperkt. De ICC Incoterms® 2020 regelen ook niet het verhaal van schade. 'Bovendien, ook al draagt de koper bij bijvoorbeeld FOB het risico op schade aan de lading, dan wil dat nog niet zeggen dat hij, nadat hij de beschadigde lading heeft ontvangen, ook daadwerkelijk de koopprijs gaat betalen. Ook dat risico wordt door de ICC Incoterms® 2020 verder niet geregeld', licht Meijer toe.

Grootste risico 

Er kunnen redenen zijn voor de koper om niet de ICC Incoterms® 2020 CIF, CIP, DAT, DAP of DDP  te gebruiken, ook al zijn deze voor hem op eerste gezicht relatief gunstig, bijvoorbeeld door de hogere prijs die de verkopende partij dan vraagt. Bij ICC Incoterms® 2020 als FCA of FOB komt het grootste financiële risico bij het bedrijf van de koper liggen. Dan is het verstandig om dit transport te verzekeren.

Havenblokkade

Ook kunnen transportschades buiten de invloed van de vervoerder of verkopende partijen liggen. Zo is het mogelijk dat een lading zonder problemen uit China vertrokken is, maar uiteindelijk door een havenblokkade, fouten in de douaneaangifte of een andere oorzaak niet op tijd of in de juiste staat is aangekomen.

Logistieke polis

Voor deze en andere complexe situaties heeft EVO-Verzekeringen de Logistieke polis ontwikkeld. Hierin komen diverse aansprakelijkheden samen, waarbij het volledige logistieke proces verzekerd is om zo bedrijfsschade te voorkomen.

Voor advies over juridische zaken en schades kunnen leden zich wenden tot de EVO-bedrijfsjuristen.

Meer informatie EVO-Verzekeringen

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder