Indexering verblijfkostenregeling beroepsvervoer

Let op bij het vaststellen van de normbedragen van de verblijfskostenregeling

18-01-18  Wie te maken heeft met de cao beroepsgoederenvervoer moet opletten bij het vaststellen van de hoogte van de verblijfskostenregeling. De maximale stijging van twee procent zoals in de cao is opgenomen, is vanaf 1 januari van toepassing.

In de cao beroepsgoederenvervoer is afgesproken dat de verblijfskostenregeling wordt aangepast aan het stijgingspercentage van de consumentenprijsindex van hotels, cafés en restaurants. Wel is daarbij in het bijbehorende artikel 40 een maximum opgenomen van twee procent. Voor 2018 is de stijging van de consumentenprijsindex echter meer dan twee procent.

Vanwege het afgesproken maximum gaat de verblijfskostenregeling vanaf 1 januari met twee procent omhoog. Dat is van belang bij het vaststellen van de normbedragen waar de werknemers, die onder deze cao vallen, recht op hebben.

Onze ledenadviseur Martijn
Contact

Vragen over vervoer?

Martijn en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder