08-03-2017  Het Indiase kabinet heeft de toetreding tot de TIR-conventie – de wereldwijde standaard voor internationaal goederenvervoer - van de VN geratificeerd. evofenedex juicht deze stap toe, aangezien door de ratificatie op termijn verbeteringen in het internationale handelsverkeer met India mogelijk zijn.

TIR-conventie

TIR (‘Transport International de Marchandises par la Route’ oftewel ‘The Customs Convention on the International Transport of Goods under Cover of TIR Carnets’) is een conventie die het vervoeren van goederen naar of van een niet-Europese lidstaat vereenvoudigt. De meeste Europese lidstaten en landen in Centraal-Azië, Mongolië en delen van het Midden-Oosten en Marokko en Tunesië doen hieraan mee. In totaal hebben 70 landen de conventie geratificeerd. TIR gaat primair over wegvervoer.

Internationale handelsverkeer

Door de ratificatie voorziet evofenedex voorziet vooral op de lange termijn mogelijk verbeteringen in het internationale handelsverkeer met India. TIR zorgt voor een gelijk speelveld, vergemakkelijkt internationaal wegvervoer in India, faciliteert handel en verlaagt handelstransactiekosten. De verwachting is daarom dat TIR een stimulans kan zijn voor India om een nog grotere handelshub in Azië te worden.