12-10-2016  Hanjin Shipping Europe Belgium heeft onder klanten het bericht verspreid dat sinds dinsdag 11 oktober vorderingen op het failliete moederbedrijf Hanjing Shipping Co Ltd kunnen worden ingediend. De periode waarin dit kan, loopt tot uiterlijk 25 oktober 2016 en moet gebeuren bij de rechtbank in Seoul, Korea. Bij te late indiening verliest men recht op betaling.

EVO en Fenedex maken gedupeerden erop attent dat de kosten van het indienen van een vordering via een Koreaanse advocaat fors zijn, namelijk tussen 2.500 en 6.000 Amerikaanse dollars, exclusief kosten van verplichte vertaling van het aanmeldingsformulier in de Koreaanse taal.

Kansrijk?

Het is volgens EVO en Fenedex juridisch nog geen uitgemaakte zaak of ontvangers van containers die handlingskosten hebben betaald aan de terminal (ECT) deze kosten bij Hanjing Shipping kunnen indienen. Bij betwisting van deze vordering zullen in deze zogenoemde Rehabilitation-procedure bij de rechtbank Seoul nog veel meer advocaatkosten moeten worden gemaakt. In eerdere Rehabilitation-procedures in Korea zijn uiteindelijk tussen de 15 procent tot 30 procent van de niet betwiste claims betaald. De gedupeerden hebben daar wel tussen de drie tot tien jaar op moeten wachten. 

Indien men overweegt een claim in te dienen omdat het belang groot genoeg is, dan  moet men gelet op de beperkte tijd wel haast maken, zo stellen EVO en Fenedex. Van Traa advocaten in Rotterdam, die ook voor EVO en Fenedex de procedure tegen ECT heeft gevoerd, beschikt over een correspondent in Seoul, Korea, die bedrijven hierover bij kan bijstaan.

Bedrijven die meer informatie willen, kunnen contact opnemen met Peter Ruyter 079-346 7 244 of Christiaan Kramer 079-346 7 278 of bedrijfsjuristen@evo.nl.