11-02-2014  Een nieuwe toegangsroute naar het industrieterrein De Hurk in Eindhoven is toegankelijk gemaakt voor lzv’s. De aanpassingen die hiervoor nodig waren, zijn er gekomen mede door inspanningen van EVO.

Het betreft een nieuwe aansluiting aan de N2, de bocht tussen de N2 en de Meerakkerweg om precies te zijn. De bocht van de nieuwe afrit bleek te krap voor lange en zware vrachtautocombinaties (lzv’s). Deze zijn 25,25 meter, terwijl een gewone vrachtauto 18,75 meter lang is.

Proef

Op aandringen van EVO is een proef gedaan waarbij de bocht werd uitgezet op een proefterrein en lzv’s deze met verschillende snelheden bereden. Dit toonde aan dat er aanpassingen nodig waren aan het ontwerp van de bocht.

Ontwerp

De gemeenten Veldhoven en Eindhoven en de wegbeheerders gingen akkoord met het aangepaste ontwerp. Inmiddels is de aangepaste aansluiting gerealiseerd en opengesteld voor verkeer.

Ontheffing

Het traject is nog niet officieel vrijgegeven voor de lzv. Hiervoor is een ontheffing van de wegbeheerder nodig. EVO zegt zich te zullen inspannen voor het verkrijgen van ontheffing en gaat ervan uit dat de N2 binnen afzienbare tijd bereden mag worden met lzv’s.

Als de ontheffing een feit is, zal het bedrijventerrein De Hurk vanuit alle richtingen bereikbaar zijn voor lzv’s. Inzet van lzv’s levert een besparing op van ongeveer dertig procent in brandstofverbruik.