Update 16-01-2012, 20.20 uur  Rijkswaterstaat heeft waarschijnlijk acht weken nodig om de schade aan Sluis Eefde te herstellen, maar door een noodconstructie kunnen schepen waarschijnlijk al over drie weken de sluis passeren.

De benodigde duur van de herstelwerkzaamheden heeft Rijkswaterstaat kunnen bepalen op basis van onderzoek naar de schade aan de sluisdeur, de betonconstructie van muren, vloeren en drempel in de sluiskolk, de tandwielkasten, de kettingen en kabels.

Uit het onderzoek blijkt dat vervanging van de kettingen de meeste tijd gaat kosten. De kettingen kunnen niet meer gerepareerd worden en moeten daarom worden vervangen. Ze moeten op maat worden gemaakt. De schade aan de andere onderdelen is beperkt en kan binnen de vervangingstermijn van de kettingen worden verholpen. De resultaten van het onderzoek door TNO naar de oorzaak van het incident zijn nog niet beschikbaar.

Alternatieven

Voor het goederenvervoer over het Twentekanaal is geen alternatieve vaarroute beschikbaar. Vooruitlopend op de resultaten van het onderzoek naar de schade kijkt Rijkswaterstaat of zij bedrijven die afhankelijk zijn van het goederentransport over het kanaal en de schippers alternatieven kan bieden.

Rijkswaterstaat gaat een tijdelijke hefconstructie inzetten waardoor dagelijks zestig tot tachtig procent van de schepen de sluis weer kunnen passeren. Zonodig maakt Rijkswaterstaat een tijdelijke laad- en losvoorziening bij de sluis en neemt maatregelen voor vervoer over de weg en het spoor. Rijkswaterstaat wil samen met de getroffen bedrijven deze week bespreken hoe deze maatregelen het best kunnen worden ingezet.


Update 16-01-2012 De onbeschadigde sluisdeur aan de Twentse zijde, de zogeheten bovendeur, is onder toeziend oog van TNO gedemonteerd. De deur heeft nagenoeg dezelfde constructie als de beschadigde benedendeur. TNO gaat alle onderdelen nader onderzoeken zodat ook helderheid ontstaat over de veiligheid van deze sluisdeur. Mogelijk biedt het onderzoek nog aanvullende informatie voor het onderzoek naar de oorzaken van de val van de benedendeur eerder deze maand.

De stremming blijft voorlopig nog van kracht.


Update 13-01-2012 De stalen funderingen waarop de tandwielkasten rusten, zijn verbogen door de val van de sluisdeur. Deze funderingen moeten daarom worden vervangen. Vandaag en morgen worden deze uit de behuizing gehesen. De vervanging van deze funderingen neemt echter weinig tijd in beslag en is geen cruciaal herstelwerk dat grote invloed heeft op de duur van de stremming. Voorlopig blijft de stremming van Sluis Eefde nog van kracht.


Update 12-01-2012 Woensdagavond is het gelukt om de sluisdeur boven het water van de sluiskolk te hijsen. De deur is daarna geïnspecteerd. Duikers hebben camerabeelden gemaakt van de wanden en de drempel. Na de inspectie is de sluisdeur weer teruggezet.Op dit moment is het wachten op de definitieve resultaten van deze onderzoeken.

Vandaag worden de tandwielkasten volledig gedemonteerd. Ieder onderdeel wordt apart onderzocht op eventuele schade. Ook gaat TNO verder met het onderzoek naar de oorzaak van het incident. De stremming van Sluis Eefde blijft voorlopig nog van kracht.


Update 11-01-2012 De sluisdeur wordt vandaag uit het water gehesen. Er komen zware hijskranen die de 90 ton zware deur boven het water uithijsen. Het waterpeil in de sluiskolk wordt daarvoor iets verlaagd.

De sluisdeur wordt onderzocht op beschadigingen. Daarna wordt de deur onderstut en gaan duikers de drempel en wanden inspecteren. Deze operatie vindt naar verwachting plaats om 18.00 uur.

Gisteravond zijn bij de sluisdeur aan de kant van het Twentekanaal de contragewichten losgemaakt. Daarnaast is de sluisdeur veilig gesteld, waardoor deze niet meer kan bewegen. Samen met TNO gaat Rijkswaterstaat ook deze sluisdeur onderzoeken. De verwachting is dat dit onderzoek informatie oplevert over de oorzaak van de val van de andere sluisdeur.


10-01-2012  In de nacht van 2 op 3 januari is een deur van het sluizencomplex bij Eefde in het Twentekanaal naar beneden gevallen. De schade aan de sluis is groot. Rijkswaterstaat onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Tot nader order is de sluis gestremd.

Voorbereidingen voor herstel

Afgelopen weekend is rijkswaterstaat vooral bezig geweest met opruimwerk-zaamheden en voorbereidingen voor herstel. De kettingen en kabels blijken zo beschadigd te zijn, dat ze moeten worden vervangen. De aandrijfassen zijn ontkoppeld en de tandwielkasten gedemonteerd. De tandwielkasten zijn naar de fabriek voor inspectie. Ook heeft Rijkswaterstaat de kelders geschikt gemaakt voor inspectie, door de contragewichten eruit te hijsen en te fixeren in de schacht.

Waterdichte schotten

Daarnaast heeft Rijkswaterstaat voorbereidingen getroffen voor het leegpompen van de sluis. Als voorzorgsmaatregel zijn voor beide sluisdeuren (richting de IJssel en het Twentekanaal) waterdichte schotten geplaatst.

Hoog water

Het hoog water op de IJssel is een spelbreker bij het leegpompen. Gebleken is dat de schotten aan de IJsselzijde niet zijn bestand tegen het hoog water als de sluiskolk volledig droog wordt gezet. Om voldoende tegendruk te houden, gaat rijkswaterstaat de kolk nu gedeeltelijk leeg pompen.

Voorlopig blijft de stremming van Sluis Eefde nog van kracht.