09-09-2013  Rijkswaterstaat en bouwcombinatie Heijmans-Boskalis organiseren op dinsdag 24 september een informatieavond over de verbreding van het Wilhelminakanaal in Tilburg. Omwonenden en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Presentaties

Tijdens de informatieavond geven Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Heijmans-Boskalis verschillende presentaties over de planning van de werkzaamheden, het ontwerp van de nieuwe sluis, het inrichtingsplan flora & fauna en de waterstandverlaging. Ook is er ruim aandacht voor de diverse informatiekanalen en welke maatregelen genomen worden om hinder tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken.

Verbreding

Het Wilhelminakanaal wordt breder en dieper gemaakt. Ook worden de huidige sluizen II en III vervangen door één nieuwe sluis, worden nieuwe damwanden aangebracht en natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Beter bereikbaar

Een breder en dieper kanaal moet leiden tot een duurzamer en beter bereikbaar Brabant over water. Na de verbreding kunnen grotere schepen (klasse IV-schepen) door het Wilhelminakanaal in Tilburg varen. Dit betekent minder vrachtverkeer op de weg, minder files en minder uitstoot van CO2 en fijnstof. Daarnaast worden bedrijven beter bereikbaar over water. In 2016 is het Wilhelminakanaal klaar voor klasse IV-schepen.

Vragen

Vanzelfsprekend is er op de informatieavond de gelegenheid om vragen te stellen. Belangstellenden zijn dinsdag 24 september vanaf 19.00 uur welkom in café Het Wandelbos, Zwartvenseweg 25 in Tilburg. De avond duurt tot 22.00 uur.