18-10-2012  De planstudie fase 2 voor grote nieuwe zeesluis te IJmuiden is formeel van start gegaan met de tervisielegging van de nota Reikwijdte en Detailniveau. Dit is de eerste stap om de nieuwe sluis ruimtelijk in het sluizencomplex in te passen via het Provinciaal Inpassingsplan.

Op 30 oktober en 8 november zijn 2 informatieavonden belegd om formeel in te spreken.

Meer informatie staat in de Kennisgeving van de provincie Noord-Holland (zie bijlage).