17-03-2014  Het kabinet heeft miljoenen subsidiegeld vrijgemaakt om samenwerking en innovatie bij mkb-bedrijven te stimuleren. Voor bedrijven die hier meer informatie over willen, organiseren EVO en andere organisaties een informatiebijeenkomst.

Projecten

Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft bekendgemaakt dit jaar 32 miljoen euro beschikbaar te stellen aan het mkb voor innovatieve projecten. Deze moeten dan wel vallen binnen het zogenoemde topsectorenbeleid van het kabinet. Logistiek is één van de topsectoren.

De zogenoemde MIT-regeling is geopend van 12 april tot 15 mei. Binnen deze periode kunnen bedrijven hun aanvraag doen. De subsidiegelden gaan naar bedrijven met de beste innovatieve ideeën.

Informatie

EVO, TLN en andere belangenorganisaties organiseren op woensdagochtend 2 april op Schiphol een voorlichtingsbijeenkomst. Deelnemers krijgen daar informatie over het subsidieprogramma van de overheid. Ook kunnen ze met hun eigen brancheorganisatie één op één spreken over hun idee en eventuele stimuleringsmogelijkheden.

Meer informatie en aanmelden kan via e-mail; la@tln.nl of telefonisch 088 4567 239.