04-04-2012  Rijkswaterstaat organiseert op 17 april een informatiebijeenkomst over de planstudie Verruiming Twentekanalen en de uitbreiding van Sluis Eefde. De minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz-Van Haegen heeft inmiddels gekozen voor locatie Noord als plaats voor de tweede schutkolk.

Uitwijkmogelijkheid

Deze uitbreiding van de sluis vermindert de wachttijd voor binnenvaartschippers. Daarnaast vormt een extra sluiskolk een uitwijkmogelijkheid voor het scheepvaartverkeer in het geval van stremmingen, zoals in januari bij sluis Eefde.

Nu de minister haar keuze heeft gemaakt, kan Rijkswaterstaat verder met het onderzoek naar de inpassing van de sluis in de omgeving en bedenken hoe deze er uit moet komen te zien.

Toelichting

Rijkswaterstaat wil graag een toelichting geven op de stand van zaken van de planstudie van dit moment en waar mogelijk een doorkijkje geven naar de komende fase.De bijeenkomst vindt tussen 17.30 uur en 21.0 uur plaats in het Hart van Eefde, Jolinkweg 2 in Eefde.

Tijdens de avond is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen aan de aanwezige projectmedewerkers.

Kijk voor meer informatie op de site Twentekanalen van Rijkswaterstaat. Via deze website kunnen belangstellenden zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief over het project.