24-06-2016  Er is weinig geld voor nieuwe infrastructuurprojecten in 2017. Dit heeft het kabinet duidelijk gemaakt in een debat over lopende infrastructuurplannen. Alleen voorstellen die nauwelijks geld kosten, konden op sympathie rekenen.

Minister Schultz van Infrastructuur heeft wel toegezegd onder meer de plannen voor de aanpak van de A20 Gouda-Rotterdam op te pakken, snel onderzoek te doen naar een extra rijstrook bij de A4 in Leiden en de plannen voor verbreding van de Ring Utrecht voort te zetten.

Wensen

EVO en Fenedex hebben in de aanloop naar het debat de infrastructurele wensen en noden van de leden onder de aandacht gebracht van de Tweede Kamer. Dit jaar betrof dat ook de zorgen over voortzetting van de projecten Ring Utrecht en de A20 Gouda-Rotterdam. Die zorg heeft minister Schultz weggenomen.

EVO en Fenedex hebben de Tweede Kamer echter ook gevraagd het knooppunt A1-A30 aan te pakken, de doorstroming van de N35 bij Raalte en de verkeersafwikkeling op het knooppunt Hooipolder A27-A59 te verbeteren en de de sluis bij Kornwerderzand te verbreden. Deze projecten staan nu dus door geldgebrek in de wacht.

Begroting

Na Prinsjesdag wordt de begroting voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor 2017 vastgesteld. Dat is ook het moment waarop de Tweede Kamer andere financiële keuzes kan afdwingen bij de minister. In de aanloop naar dat begrotingsdebat maken EVO en Fenedex zich hard voor die investeringen die de bereikbaarheid van handels- en productiebedrijven het best verbeteren.