06-02-2014  Nu er tekenen zijn dat de economie aantrekt, treffen bedrijven voorzichtig voorbereidingen. Ze leggen extra voorraden aan of gooien een hengeltje uit op de arbeidsmarkt.

Prognoses

Minder invloed hebben bedrijven echter op de staat van de Nederlandse infrastructuur. Is die wel klaar voor groei? De prognoses zijn zorgwekkend. In het artikel ‘Help, de economie trekt aan!’ geeft EVO Logistiek een beschrijving van de gevolgen van economische groei voor de vervoersmodaliteiten. Het blad verschijnt vandaag.

Knelpunten

Uit een recent rapport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt dat het wegennet zal vastlopen als de economische groei de komende jaren verder aantrekt. Knelpunten worden vooral voorzien rond Amsterdam en Rotterdam, maar als er sprake is van een grote economische groei, waaieren de problemen uit naar de rest van het land.

Probleem

Niet alleen op de weg zijn knelpunten te verwachten. ‘Onder normale omstandigheden zou onze prognose zijn dat het spoorgoederenvervoer kan profiteren van een opleving van de economie, maar helaas is er geen sprake van een normale situatie en hebben we een probleem’, zegt KNV-voorzitter Paul van Lede.

Sluiscapaciteit

Ook de staat van de binnenwateren is twijfelachtig. Uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCa) van afgelopen jaar blijkt bijvoorbeeld pijnlijk duidelijk dat er aan de sluiscapaciteit in Nederland nogal wat schort.

Lees het artikel (pdf)