Zoetermeer, 17 september 2013

TLN en EVO: juist investeren in doorstroming goederenvervoer

Het kabinet gaat opnieuw op infrastructuur bezuinigen. Het schrappen van een impuls van 300 miljoen euro voor infrastructurele projecten betekent ook voor Oost-Nederland minder investeringen in de bereikbaarheid. Dit stellen Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO in een reactie op de Miljoenennota.

Goederenvervoer

Volgens TLN en EVO moet er juist meer in infrastructuur geïnvesteerd worden om de doorstroming van het goederenvervoer en het economisch herstel te bevorderen. Zo is een versnelde verbreding van de A12 tussen Ede en Grijsoord noodzakelijk. Op en rond het knooppunt Grijsoord, waar de A12 en de A50 elkaar kruisen, ontstaan steeds vaker files en verkeersonveilige situaties. Dit komt deels door de toenemende verkeersdruk op de verbrede A50 tussen Valburg en Grijsoord. Van een versnelde opwaardering van de N35 tussen Zwolle en Wijthmen lijkt ook geen sprake meer. In het MIRT projectenboek is te lezen dat de opwaardering van dit traject ernstig vertraagd is en de bestuursovereenkomst blijkt aangehouden.

Stappen

De afgelopen jaren zijn in Oost-Nederland belangrijke stappen gezet om de infrastructuur op peil te krijgen. Zo is in juli een bestuursovereenkomst ondertekend die de doortrekking van de A15 mogelijk moet maken. De provincies Gelderland en Overijssel trekken samen met de Regio Twente in totaal 129,5 miljoen euro uit om in 2017 te beginnen met de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Twente. Daarnaast is op 20 augustus het Tracébesluit voor de opwaardering van de N18 tussen Varsseveld en Enschede ter inzage gelegd. Voor een noodzakelijke uitbreiding van parkeerplaatsen voor het vrachtverkeer langs de corridors A1 en A15 lijkt budget te worden vrijgemaakt. TLN en EVO roepen de minister op haast te maken met deze capaciteitsuitbreiding.

Miljoenennota

Volgens EVO en TLN worden ondernemers door de nieuwe bezuinigingen verder op kosten gejaagd, bijvoorbeeld door de accijnzen op diesel te verhogen. De eerder aangekondigde investeringimpuls van 300 miljoen euro in wegen is geschrapt. Ook vindt er geen inflatiecorrectie op rijksuitgaven plaats, waardoor het kabinet de komende jaren nog eens 1,6 miljard euro minder investeert in infrastructuur. Deze bezuinigingen komen bovenop de reeds eerder aangekondigde miljardenbezuiniging op infrastructuur.

EVO en TLN bestempelden het Infrastructuurfonds eerder al als ‘plunderpot’. De verladers en vervoerders stellen dat de bereikbaarheid en concurrentiepositie van Nederland in Europa komt steeds verder onder druk komt te staan. Het enige lichtpuntje is het schrappen van de voorgenomen forse accijnsverhoging op LNG – een veelbelovende brandstof voor het zware goederenvervoer over de weg en het water.