ING: “Export binnenlands geproduceerde goederen flink gedaald”

Nederlands product wel vier keer zo belangrijk als wederuitvoer

10-07-2019 Hoewel de prijsconcurrentiepositie van Nederland stabiel is gebleven, is de export van binnenlands geproduceerde goederen flink gedaald in het vierde kwartaal 2018 en het eerste kwartaal 2019. Dit en meer blijkt uit het vandaag gepubliceerde Dutch Economy Chart Book van het ING Economisch Bureau. Hierin zijn belangrijke ontwikkelingen en structurele kenmerken van de Nederlandse economie in ruim 100 grafieken op een rij gezet.

De Nederlandse exportontwikkeling bleef sterk achter bij de ontwikkeling van de wereldgoederenhandel, hoewel de Nederlandse prijsconcurrentiepositie vrij stabiel bleef. “Het afzwakken van de groei(verwachtingen) van het eurogebied lijkt Nederland niet geheel ongemoeid gelaten te hebben”, concludeert ING Economisch Bureau in zijn rapport.

De wederuitvoer presteerde beter en groeide wel, zowel in het vierde kwartaal 2018 als het eerste kwartaal 2019. Hiermee is de wederuitvoer bijna twee keer zo groot als twintig jaar geleden. Desondanks blijft het belang van de binnenlands geproduceerde goederenuitvoer voor de Nederlandse economie veel groter. Met 16,6 tegen 3,8 procent is deze ruim vier keer zo groot. “Als de recente teleurstellende ontwikkeling van uitvoer van ‘Nederlands product’ doorzet, zal dat de groei van de economie de komende tijd merkbaar afzwakken”, waarschuwt ING.

Verwachtingen nog nooit zo somber

Voorlopig zijn Nederlandse exporteurs volgens ING nog neutraal gestemd over hun exportvooruitzichten. De verwachtingen voor de wereldhandel zijn sinds het uitbreken van de financiële crisis echt nog nooit zo somber geweest als dit jaar. Bovendien lopen door krapte op de arbeidsmarkt de loonkosten de komende tijd naar verwachting wat harder op. Dit zorgt ervoor dat de prijsconcurrentiepositie van Nederland onder druk kan komen te staan. Zo verwacht ING voor de totale uitvoer een magere 1,4 procent groei in 2019. Tussen 1996-2018 bedroeg deze groei gemiddeld nog 4,7 procent.

Nederland nu netto gasimporteur

In het rapport van ING Economisch Bureau staat ook dat Nederland in 2018 voor het eerst meer aardgas importeerde dan exporteerde. “Daarmee is gebroken met een lange historie waarin ons land jaar in jaar uit netto-exporteur van gas was. Als de gaskraan de komende jaren verder dicht gedraaid wordt, zal het belang van de olie en gassector in onze economisch verder afnemen en ruwweg nogmaals halveren.”

Onze ledenadviseur Evert-Jan
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder