16-09-2016  De volumegroei in de transport- en logistieksector houdt aan; naar verwachting groeit de vervoersvraag in 2016 en 2017 met gemiddeld 1,8 procent. Toch is het beeld niet onverdeeld positief, blijkt uit het vooruitzicht transport en logistiek van ING Economisch Bureau.

Lage tarieven

De transport- en logistieksector profiteert van de opbloeiende Nederlandse economie. Dit geldt vooral voor het wegtransport, waar de aantrekkende bouwactiviteiten en toenemende consumentenbestedingen drijvende krachten zijn. Wel blijft de omzetgroei in groot deel van de sector achter door lage tarieven, met name in de zee- en binnenvaart. Financiële vooruitgang komt vooral uit een groter volume.

Internationale handel

De internationale vraag naar transport- en logistiek ontwikkelt zich minder positief, wat te wijten is aan de zwakke internationale handel. De Nederlandse exportgroei komt meer uit diensten en de goederenhandel groeit minder snel. Dit is terug te zien bij bedrijven die actief zijn in de havens.

Digitalisering

Logistieke dienstverleners profiteerden de afgelopen jaren van sterke exportgroei en uitbesteding door verladers, maar dat neemt nu af, constateren de onderzoekers van ING. Digitalisering verandert productketens ingrijpend en zorgt ervoor dat opdrachtgevers meer zelf kunnen. Logistiek is zelfs een cruciaal bedrijfsonderdeel van online retailers.

Logistieke dienstverleners zullen moeten investeren in grotere geautomatiseerde warehouses, ICT en analysekwaliteit om in de digitale wereld het verschil te kunnen blijven maken, stelt ING Economisch Bureau.