14-12-2011  Logistieke ondernemers uit de regio Arnhem Nijmegen hebben gisteren tijdens de Netwerkbijeenkomst Stedelijke Distributie in in Lent bij Nijmegen een aantal nieuwe initiatieven en concepten gepresenteerd voor slimme, efficiënte en schone bevoorrading van de binnensteden. Er waren circa 80 bedrijven, gemeentebestuurders en belangenvertegenwoordigers aanwezig.

Rekenmodel

Netwerkorganisatie Connekt presenteerde een nieuw rekenmodel dat marktpartijen ondersteunt bij de ontwikkeling van de nieuwe concepten. Met dit model kunnen verladers en transportbedrijven uitrekenen wat slimme bundeling van goederen voor binnenstadwinkeliers hen kan opleveren.

Regiomagazijn

Ook komt er een regiomagazijn op TPN-West in Nijmegen waar samenwerkende partijen een overslagpunt realiseren. Goederen afkomstig vanuit landelijke distributiepunten en bestemd voor de binnenstad worden hier overgeladen op kleinere, schone voertuigen voor het laatste stukje vervoer naar de binnenstad. Het is een initiatief van transportbedrijf Cornelissen en verlader Intres. Combipakt verzorgt vanuit het regiomagazijn de bundeling van pakjes en pakketten in de stadsregio.

Horeca en verhuizingen

Logistieke dienstverlener Nabuurs maakt zich sterk voor gebundelde belevering van de horeca in de binnenstad met ecocombi’s en schone trucks (biogas/EEV/elektrisch). Het Nijmeegse verhuisbedrijf UTS Verkroost richt zich onder meer op de retourstromen van de grotere verhuisprojecten vanuit kantoorpanden en scholen.

Toelatingsbeleid

De gemeente Arnhem en Nijmegen doen mee door de ontwikkeling en afstemming van een uniform toelatingsbeleid. Arnhem bereidt milieuzonering voor en bundeling van pakketten voor winkeliers in de binnenstad en stuurt vooral op minder kilometers met schoner vervoer. In Nijmegen worden momenteel de toegangspaaltjes aan de rand van het voetgangersgebied vervangen door ‘roadbarriers’. Door extra schone en stille voertuigen extra tijd te geven bovenop de normale venstertijden stuurt Nijmegen vooral op schone kilometers.