04-12-2015  Afgelopen donderdag vond ide eerste bijeenkomst uit de serie EVO-Exclusives plaats over theorie en praktijk in organisaties.

De eerste bijeenkomst vond plaats op landgoed Nyenrode. Samen met Steven Gudde (Olympia) en Logistiek manager van het jaar Edwin Wenink (FloraHolland) gaf Professor Jack van der Veen (EVO leerstoel SCM) een inkijkje in de theorie en praktijk van cultuur in organisaties en hoe belangrijk deze is in de samenwerking in de keten maar ook in veranderingen in organisaties in algemene zin.

Shift

Na een inleiding van Jack van der Veen over cultuur in de keten, werd de groep getrakteerd op een aantal voorbeelden uit de praktijk van Edwin Wenink. Daarbij ging hij steeds in op de waarde van de mental shift ten opzichte van de modal shift; in elke verandering is de gedragsverandering van bijna even groot belang als de verandering van techniek of model.

Netwerk

Steven Gudde gaf juist meer verdieping over organisatiecultuur an sich en werkte met de groep een case uit. In het nieuwe jaar zullen meer bijeenkomsten worden georganiseerd in deze serie EVO Exclusives. Dit netwerk is een besloten groep EVO-leden. Voor meer informatie: http://evo-exclusive.nl/