13-10-2016  Meer dan 100 logistiek managers, inkoopspecialisten en directeuren namen op 11 oktober deel aan het Congres Inkoop Transport waar de thematiek kosten, kwaliteit en risico’s centraal stond. Met een programma bestaande uit praktijkcases en sessies over de wet aanpak schijnconstructies, tendering en overheidssubsidiëring werden veel aspecten rondom de inkoop van transport uitgelicht.

Prijs

De dag gaat van start met een vlotte plenaire sessie waarbij het onderzoek naar de inkoop van transport ter sprake komt. Directeur Joost Sitskoorn van EVO stelt dat naar aanleiding van het onderzoek naar voren komt: "Als men vraagt: wat vind je als verladers belangrijk als je transport inkoopt, dan staat prijs wel in de top 5, maar het wordt nooit als nummer 1 aangemerkt."

Een andere opvallend resultaat is de bereidheid van meer dan 80 procent van de verladers om onderling samen te werken. Daarnaast begint duurzaamheid een steeds belangrijkere rol  te spelen in het wegvervoer.

Duurzaamheid

Hans van der Ster, Directeur Operations van Deli XL, neemt vervolgens het stokje over en geeft gepassioneerd een presentatie over de stand van zaken in de wereld rondom duurzaamheid en de rol van Deli XL. Het bedrijf is een eigen vervoerder met meer dan 1.100 vrachtauto’s. Van der Ster illustreert een tweespalt met het voorbeeld om het wagenpark te electrificeren. Uiteindelijk is de business case volstrekt niet sluitend. Hierdoor lijkt dit initiatief niet levensvatvaar.
Toch heeft het bedrijf door andere inspanningen het gerealiseerd om de bedrijfsvoering voor 25 procent Co2-neutraal  te krijgen, in vergelijking met 0 procent in 2010. Echter, er blijkt een grens aan deze groei te zitten met de huidige stand van de techniek. Deli XL blijft daarom nauw met haar leveranciers samenwerken. Op deze manier moet er zoveel mogelijk Co2-neutraal gewerkt in de supply chain, vanaf het moment van productie tot aflevering.

Uitbesteden

In de andere sessies laten de deelnemers zich onder andere informeren over de wet aansprakelijkheid schijnconstructies door juridisch expert Peter Ruyter. Door de sessies realiseren de deelnemers de forse impact van de wetswijzing die in werking treedt vanaf maart 2017. Een sessie van 30 minuten blijkt simpelweg te kort te zijn om alle vragen te beantwoorden over de verschillende situaties die kunnen bestaan.

In de sessie over tendering komt hét hekele vraagstuk naar boven: "Blijf ik het zelf doen of ga ik uitbesteden?". Eén van de deelnemers betwijfelt sterk of een goederenvervoerder ooit de kwaliteit van levering kan geven zoals een eigen vervoerder dit verricht. Een andere deelnemer pleit juist voor uitbesteding en stelt dat "de mate van service die een goederenvervoerder kan bieden alles te maken heeft met de eisen in het contract dat je stelt".

Multimodaal

Als afsluiter is de logistiek manager van Lamb Weston aan de beurt. Als internationale speler op het vlak van voedselproductie vertelt Remco van Nieuwenhoven over zijn uitdaging om van tientallen vervoerders naar slechts één vervoerder te gaan, die zelfs multimodaal het transport weet te servicen. En dat lijkt goed gelukt. Van ordermanagement tot en met transportcoördinatie ligt nu bij één vervoerder: Visbeen. Zo heeft het bedrijf zich ontwikkeld van een logistieke afdeling van 15 medewerkers, naar één control tower bemand door slechts drie medewerkers. Een afdeling die uiteindelijk ook nog shortsea, spoor en wegvervoer inzet.

Het doel van Lamb Weston is voor alle klanten een netwerk te kunnen bouwen dat zelfs doorgaat tot in het distributiecentrum van de klant. Met concrete doelstellingen zoals de inzet van multimodaal transport, maximale beladingsgraad en gecombineerde leveringen lijkt de Control Tower van Lamb Weston, gecombineerd met haar 5 jaar durende partnership met vervoerder Visbeen, haar logistiek uitstekend onder controle te hebben.

Documentatie

Met een goodiebag vol documentatie over kostenontwikkelingen, het onderzoeksrapport Informatie Behoefte bij Inkoop van Transport en het EVO-Tachograafboek besluit de bezoeker na de borrel huiswaarts te keren, om zo weer achter in de file aan te schuiven. Een kostenpost die ook weer toe lijkt te nemen.

Rapport kostenontwikkeling
EVO-leden kunnen het Rapport Kostenontwikkelingen dat tijdens het congres gelanceerd is, gratis online aanvragen