03-04-2012  Leo van Wijk, boegbeeld van de topsector Logistiek, heeft gisteren het Nederlandse Innovatiecontract getekend met de boegbeelden van de andere sectoren, minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de kennisinstituten.

Doelen

Het Innovatiecontract kent voor de Topsector Logistiek een eigen uitvoeringsagenda, gebaseerd op het in 2011 uitgebrachte ‘Actieplan Partituur naar de Top’, waarin de volgende doelen zijn opgenomen:

In 2020 heeft Nederland een internationale toppositie

  1. in de afwikkeling van goederenstromen
  2. als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten
  3. als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor het verladend en logistiek bedrijfsleven

Budget

Doel van het topsectorenbeleid is de beperkt beschikbare financiën te richten op de topsectoren. De topsector Logistiek is overeengekomen met NWO, TNO en de departementen dat er 12,7 miljoen euro in 2012 en 13,3 miljoen euro in 2013 beschikbaar wordt gesteld voor de acties uit de uitvoeringsagenda.

Samenwerking

Het Strategisch Platform Logistiek voert regie over de uitvoering van het Innovatiecontract. Vele bedrijven hebben hun medewerking toegezegd bij de uitvoering van Actieagenda. Er zal een zogenoemd Topconsortium voor Kennis en Innovatie worden gevormd, waarin het bedrijfsleven, de onderzoeksinstituten en de overheid zijn vertegenwoordigd.