05-08-2015 ‘Compliance’- en douaneprocessen ook door het ERP-systeem laten uitvoeren blijkt in de praktijk vaak lastig. Want houden de bedrijfssystemen (ERP) wel rekening met alle nationale en internationale regelgeving? Hoe wordt het overzicht op de goederenstroom bewaakt en wordt voorkomt dat er aan gesanctioneerde bedrijven of personen wordt geleverd?

Door de vele uitzonderingssituaties bij ingewikkelde goederenstromen kan al snel de verkeerde oorsprong worden meegegeven. Dat brengt grote financiële risico’s met zich mee. De experts van Deloitte geven uitvoerige uitleg op woensdag 16 september tijdens een speciale voorlichtingsbijeenkomst.

Meer informatie over voorlichtingsbijeenkomst