Erik Backer van Ommeren, voorzitter van de EVO-Raad voor Binnenvaartverladers, heeft op persoonlijke titel interessante binnenvaartstudies opgeleverd over gasolie.

Het gaat om de volgende onderwerpen:

  • Globale schets gasolieverbruik binnenvaartschepen
  • Naslagwerkje gasolieclausule binnenvaart
  • Rapportage gasolieprijzen die relevant zijn voor de binnenvaart t/m juni 2011
  • Gasolieprijzen: het effect van overgang naar zwavelvrij

Via EVO stelt hij deze studies graag voor geïnteresseerden beschikbaar.