18-08-2016 Inspectie SZW heeft aangekondigd bedrijven te gaan controleren die werken met gevaarlijke stoffen. De Inspectie bekijkt of zij voldoen aan de REACH-verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en heeft ook speciale aandacht voor de rol van het veiligheidsinformatieblad (VIB).

Bedrijfstakken

Op basis van eerdere inspecties heeft de Inspectie bekend gemaakt dat er vooral aandacht nodig is voor het VIB bij autopoets- en schildersbedrijven en bij bedrijven in gevelreiniging, auto- en vrachtwagenreiniging, vloercoating en betonrenovatie.

Alles op orde?

Bedrijven kunnen onder meer met de 'Zelfinspectie gevaarlijke stoffen' zelf nagaan of zij alle zaken op het gebied van REACH-verplichtingen en het werken met gevaarlijke stoffen op orde hebben.