Onvolledige vrachtbrief vanaf 1 januari niet meer getolereerd

Leestijd 1 minuut

24-12-2020  Nederland gaat vanaf 1 januari actief handhaven op het onvolledig of onjuist invullen of het niet in het voertuig aanwezig zijn van de vrachtbrief. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laten weten. Het juist opstellen van een vrachtbrief en het meenemen daarvan in het voertuig is een verplichting waar Nederland tot nu toe niet actief op handhaafde, terwijl andere landen in de Europese Unie dit wel deden. 

Zowel de politie als de ILT merken op dat zij steeds vaker stuiten op chauffeurs zonder vrachtbrief of met een verkeerd ingevulde vrachtbrief. De aanpassing van de regelgeving zal ervoor zorgen dat oneerlijke situaties sneller kunnen worden opgespoord. Dit is dus positief voor de sector in zijn geheel. Om een gelijk speelveld binnen de EU te bereiken is het belangrijk dat lidstaten op eenzelfde manier handhaven.

Actieve handhaving tegen malafide activiteiten

In veel andere Europese landen wordt wel actief gehandhaafd, Nederland blijft hier nu bij achter. Daarnaast is handhaving belangrijk bij het verbeteren van de verkeersveiligheid (vanwege overbelading) en het tegengaan van malafide activiteiten in het wegvervoer. Deze witte vlek in de regelgeving heeft het ministerie opgelost door de Wet wegvervoer goederen (artikel 2.13) en de Regeling wegvervoer goederen (artikel 15) aan te passen. Deze aanpassingen worden van kracht op 1 januari 2021.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder