22-10-2014  De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) heeft bekengemaakt welke sancties bedrijven tegemoet kunnen zien als zij zaken niet op orde hebben rondom de verplichting van de veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen.

Afhankelijk van de geconstateerde overtreding kan een maximum dwangsom worden opgelegd tot 5.000 euro. Deze hoogste boete wordt uitgedeeld aan bedrijven die geen veiligheidsadviseur hebben, terwijl zij er volgens de regels wel een hadden moeten hebben.

Duidelijk

Het duidelijk formuleren van het handhavings- en sanctiebeleid is onderdeel van de zogenoemde Beleidsregel ‘Vaststelling van regels voor de naleving en toezicht op de veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen’. Deze is sinds 2 oktober van kracht. Voor de invoering ervan was het niet altijd duidelijk welke maatregelen van toepassing waren op welke overtredingen.

Op de EVO-kennisbank staat informatie over de verplichting voor bedrijven een veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen aan te stellen. De beleidsregels is daar ook in te zien.